งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อพื้นบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อพื้นบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อพื้นบ้าน

2 ความเชื่อพื้นบ้านเกิดจากความไม่รู้สาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่ชัด จึงต้องพยายามหาสาเหตุอื่นมาอธิบาย เช่นอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยผลทาง ไสยศาสตร์ เพราะขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

3 ประเภทของความเชื่อ ความเชื่องมงายไร้เหตุผล
ความเชื่อที่มีเจตนาสั่งสอนให้ประพฤติดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

4 ความเชื่อจำแนกได้ 12 กลุ่ม
ความเชื่อจำแนกได้ 12 กลุ่ม 1.ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 2.ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบ้าน 3.ความเชื่อโชคลาง 4.ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยาม นิมิต ความฝัน

5 5. ความเชื่อทางไสยศาสตร์
6. ความเชื่อลักษณะของคนและสัตว์ 7. ความเชื่ออันเนื่องมาแต่ศาสนา 8. ความเชื่อเกี่ยวกับการทำมาหากินและอาชีพ

6 9. ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี
10.ความเชื่อเรื่องเคล็ดและการแก้เคล็ด 11.ความเชื่อเกี่ยวกับ นรก สวรรค์ ชาติ ภพ 12.ความเชื่อเกี่ยวกับ เลขดี เลขร้าย วันดี วันร้าย

7 ตัวอย่าง ความเชื่อ ห้ามเคาะปากหม้อด้วยจวัก / เกิดชาติปากแหว่ง
ตัวอย่าง ความเชื่อ ห้ามเคาะปากหม้อด้วยจวัก / เกิดชาติปากแหว่ง ห้ามนั่งขวางบันได / จะคลอดลูกไม่ออก ห้ามโพกหัวเข้าวัด / หัวจะล้าน ห้ามร้องเพลงในครัว / จะได้สามีแก่

8 ห้ามขี่หมา / ฟ้าจะผ่า ห้ามชี้รุ้งกินน้ำ / นิ้วมือจะด้วน ห้ามข้ามหนังสือ / จะทำให้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ห้ามกินกล้วยแฝด / จะได้ลูกแฝด


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อพื้นบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google