งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class. ทบทวน Object ประกอบด้วย ชื่อ Attributes -> คุณลักษณะ Methods -> การกระทำ ให้ลองเขียน Object โดยใช้รูปแบบดังนี้ ชื่อ Attributes Methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class. ทบทวน Object ประกอบด้วย ชื่อ Attributes -> คุณลักษณะ Methods -> การกระทำ ให้ลองเขียน Object โดยใช้รูปแบบดังนี้ ชื่อ Attributes Methods."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class

2 ทบทวน Object ประกอบด้วย ชื่อ Attributes -> คุณลักษณะ Methods -> การกระทำ ให้ลองเขียน Object โดยใช้รูปแบบดังนี้ ชื่อ Attributes Methods

3 ตัวอย่าง shirt ID Price getID() getPrice() addInventory() sellInventory() customer name cusID getCustID() getName() call() gotoSite()

4 Note : Attributes Attribute สามารถเป็นค่าต่างๆได้ดังนี้ Int, char, String, float Object ** สามารถมี Attr. เป็น Object อื่นได้ เช่น Order orderID Customer initialize() printOrder() makePayment () changeItem() customer name cusID getCustID() getName() call() gotoSite()

5 Class Class สามารถสร้าง Object ได้ Class -> แม่พิมพ์ขนมไข่ Object -> ขนมไข่

6 Class คือ แม่แบบ ของ Object Human name ID run() walk() eat() sleep()

7 แบบฝึกหัด Object ต่อไปนี้ จะอยู่ในคลาสใด สมชาย คณะวิทยาศาสตร์ ใบไม้ กิ่งไม้ ตุ๊กตาล้มลุก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมาส์ คีย์บอร์ด

8 Class คือการสร้าง ความทั่วไป มองดู Object ต่างๆ แล้วดูว่า “ มีจุดใดที่ เหมือนกัน ” และ “ มีจุดใดที่ต่างกัน ” หากมีจุดเหมือนกันมากกว่าจุดต่าง สามารถ สร้างเป็น Class ได้ เช่น ใบหม่อน, ใบตำแย, ใบตอง, ใบผักชี => Class ใบไม้ ลูกรักบี้, ลูกฟุตบอล, ลูกปิงปอง, ลูกเทนนิส => Class ลูกบอล สมชาย, สมชาติ, ชาติชาย, ศรราม => Class ผู้ชาย

9 การปิดบัง (Encapsulation) เป็นการซ่อน Attributes หรือ Methods บางอัน ที่ Object จากคลาสอื่นมองไม่เห็น เฉพาะ Object ของคลาสนั้นเท่านั้นที่มองเห็น “ เราแสดงออกบางอย่าง และปิดบังบางอย่าง ” (Information Hiding) Iceberg ( ภูเขาน้ำแข็ง ) สิ่งที่ผู้อื่นเห็น ผู้อื่นไม่เห็น

10 การสืบทอดคลาส (Inheritance) คลาสสามารถสืบทอดได้ คลาสแม่ -> คลาสลูก คลาสลูกมีทุกอย่างของคลาสแม่ ยกเว้นสิ่งที่ แม่ปิดบัง เช่น Ball BasketballFootballBaseball

11 แบบฝึกหัด จากคลาสแม่ต่อไปนี้ จงหา Attributes และ Methods ของคลาสแม่และหาคลาสลูกให้ มากที่สุด และหาว่าแต่ละคลาสลูกมี Attributes และ Methods เพิ่มเติมอะไรบ้าง ลูกชิ้น ผลไม้ การ์ตูน หนังสือ บ้าน หมากกระดาน

12 เมธอดที่มีชื่อซ้ำกับเมธอดในคลาส แม่ เช่น การ กิน () นอน () เป็นความสามารถของ สัตว์ทุกชนิดทำได้เหมือนกัน แต่ไม่ได้ หมายความว่าสัตว์ทุกชนิดจะมีวิธีการ กิน () นอน () ในแบบเดียวกัน เช่น ปลานอนโดยไม่ หลับตา ในขณะที่สัตว์ทั่วไปนอนหลับตา เป็น ต้น การเขียนเมธอดที่มีชื่อและพารามิเตอร์ เหมือนกันกับเมธอดที่มีอยู่แล้วในคลาสแม่ เรียกว่า “ การโอเวอร์ไรด์ (override)

13 พอลิมอร์ฟิซึม (Polymorphism) poly แปลว่าหลายหรือมาก morphism นั้นมาจากคำว่า morph ซึ่ง แปลว่ารูปร่าง รวมกันแล้วหมายถึงความสามารถที่สิ่งหนึ่งจะ มีได้หลายรูปร่าง ซึ่งเมื่อใช้คำนี้กับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ ก็จะหมายถึงการที่คำสั่ง แบบเดียวกันสามารถถูกแปลได้หลายแบบ


ดาวน์โหลด ppt Class. ทบทวน Object ประกอบด้วย ชื่อ Attributes -> คุณลักษณะ Methods -> การกระทำ ให้ลองเขียน Object โดยใช้รูปแบบดังนี้ ชื่อ Attributes Methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google