งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนท่าเตียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนท่าเตียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนท่าเตียน

2 ประวัติชุมชนท่าเตียน

3 สมัยอยุธยา มีมาตั้งสมัยอยุธยาแล้ว เรียกว่า “ชุมชนบางกอก” (เคยเป็นเมืองท่าเก่าแก่ครั้งตั้งแต่การค้าสำเภาจีนของอยุธยา ดูหลักฐานได้จากถ้วยชามลวดลายจีน ที่ถูกพบบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา)

4 สมัยกรุงธนบุรี อู่เก็บเรือรบเก่า

5 สมัยรัตนโกสินทร์

6 เมืองท่าที่สำคัญในการคมนาคมทางน้ำ

7 ศูนย์กลางตลาดขนส่งสินค้าทางการเกษตร
“ตลาดท้ายสนม” หรือ “ตลาดท้ายวัง”

8 สมัย รัชกาลที่ 3 ตึกใกล้ๆซอยประตูนกยูง ที่เคยเป็นอู่จอดเรือของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส แถวนั้นจึงมีห้องพักของพวกฝีพาย เป็นอาคารชั้นเดียว 11 ห้อง ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสถาปัตยกรรมเก่าแก่เหล่านี้ทางชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส

9 สมัย รัชกาลที่ 5 ตึกแบบยุโรปขึ้นระหว่างซอยท้ายวัง กับ ซอยท่าเตียน สร้างเป็นตัว U

10 ชื่อ “ท่าเตียน” มาจากไหน?

11 เกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสมัย ร.4

12 ตำนาน ยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์
พญาสัทธาสูร พญาขร

13 ท่าเตียน (ภาพยนตร์)

14 มาจากคำว่า “ฮาเตียน” ในภาษาเวียดนาม

15 ชุมชนท่าเตียนในปัจจุบัน

16 การสัมภาษณ์

17 ตึกแบบยุโรป ในสมัย รัชกาลที่ 5

18 ตึกแบบยุโรป ในสมัย รัชกาลที่ 5

19 สวนนาคราภิรมย์

20 สวนนาคราภิรมย์

21 ท่าเรือข้ามฟาก

22 ศาลเจ้าพ่อสาสดี

23 อาคารบ้านเรือน

24 อาคารบ้านเรือน

25 อาชีพ

26 อาชีพ

27 อาชีพ

28 อาชีพ

29 ชุมชนจีน


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนท่าเตียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google