งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน

3 อธิบายเกี่ยวกับ กำเนิดเอกภพ และบอกพิกัดกลุ่ม ดาวฤกษ์บนท้องฟ้า ได้ ครูศรีไพร แตงอ่อน

4

5 พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “ ระบบซึ่งเป็นผลรวม ของกาแล็กซีทั้งหมด ” ครูศรีไพร แตงอ่อน

6 จักรวาลวิทยาหรือเอก ภพวิทยา “ การเกิดและ วิวัฒนาการของเอก ภพ ” จักรวาลวิทยาเป็นสาขา หนึ่งของ ดาราศาสตร์

7 หมายถึง ระบบของกาแล็กซี หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ ปรากฏอยู่ รวมทั้งมวลที่มีคงอยู่ และที่แตกดับ ครูศรีไพร แตงอ่อน

8 อวกาศ เวลา พลังงานและสสาร ครูศรีไพร แตงอ่อน

9

10

11

12 เนบิวลา ครูศรีไพร แตงอ่อน

13 แอนโดรมี ดา ครูศรีไพร แตงอ่อน

14

15 “ วัตถุเปล่งแสงระหว่างดวงดาว ” ครูศรีไพร แตงอ่อน

16

17 “ บิกแบง (Big Bang)” ครูศรีไพร แตงอ่อน

18

19 หลังบิกแบง 10 -6 วินาที อุณหภูมิลดลงเป็น 10 13 เคลวิน ควาร์ก (Quark) ซึ่งเป็น อนุภาคมูลฐาน เปลี่ยนเป็นโปรตอนและ นิวตรอน

20 หลังบิกแบง 3 นาที อุณหภูมิลดลงเป็น 10 8 เคลวิน โปรตอนและนิวตรอน ในนิวเคลียสไฮโดรเจน รวมเป็นนิวเคลียส ฮีเลียม

21 หลังบิกแบง 300,000 ปี อุณหภูมิลดลงเป็น 10,000 เคลวิน นิวเคลียสไฮโดรเจน และฮีเลียมดึง อิเล็กตรอนมาอยู่ในวง โคจร

22

23 (Edwin Powell Hubble) พ. ศ. 2432 - 2496

24 กาแล็กซีจะเคลื่อนที่ ไกลออกไปด้วย ความเร็วเพิ่มขึ้นตาม ระยะห่าง

25 กาแล็กซีไกลเคลื่อนที่ เร็วกว่ากาแล็กซีที่ใกล้ “ เอกภพกำลัง ขยายตัว ”

26 คืออุณหภูมิของเอก ภพในปัจจุบัน ลดเหลือ 2.73 เคล วิน

27 อาร์โน เพนเซียส และ โรเบิร์ต วิลสัน

28 www.darasart.com /spacial_story/ universe- shape/main.html www.nfe.go.th/wa ghor/exhibition/ exhi3_3.html


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google