งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มือขวาคว้าไขว่ไขว้เขวแขวะผ่า ไม้เขว้าเรือคว่ำแควแม่น้ำไขว่ขา ดีกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มือขวาคว้าไขว่ไขว้เขวแขวะผ่า ไม้เขว้าเรือคว่ำแควแม่น้ำไขว่ขา ดีกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มือขวาคว้าไขว่ไขว้เขวแขวะผ่า ไม้เขว้าเรือคว่ำแควแม่น้ำไขว่ขา ดีกว่า

4 ตะกร้า ใบไกรโกรธาเต่ากระ ตีเกราะตะกร้อกรอไหมตราชู ไมตรีเช้าตรู่ เตร่ไป เป่าแตร ตระหนี่ ปรานีปรีดาหน้าปุ ประหม่า เสื้อเปรอะหัวเปราะขรัวตา

5 บ่อสระ เศร้าใจพร้าโต้ผ้าแพร ไพร่ผู้ดีใบกะเพราพระเจ้าเพราะเจาะ ใครมาครูบา ครานี้ แคร่เรือ จะใคร่ได้กอตะไคร้ น้ำครำคร่ำคร่า ขรุขระ ครัวไฟไคร้เครือ

6 ใจกล้า มาใกล้ไปไกลไกล่เกลี่ย ใบมะกล่ำ จะกละ ดีเกลืองูปลา ไกวเปลดีปลีไม้เปลา ว่าเปล่าๆ ปล้ำไม่ไหวแปลว่ากะไรเรือเปลี้ย ใบขลู่ โง่เขลาคลาไคล ตีคลี

7 คลี่ใบ เคล้าเคลียเอามือคลำดำคล้ำ พล่าเนื้อ ใบพลู หัวไพลไพล่เผล เพล่ไปโพล้เพล้พระเพลา พล่ำเผลอ ไม้พลั่วตัวเพลี้ยแพรเพลาะโผล่หัว แผลฝีเผลาะแผละ ผลิใบผละไป


ดาวน์โหลด ppt มือขวาคว้าไขว่ไขว้เขวแขวะผ่า ไม้เขว้าเรือคว่ำแควแม่น้ำไขว่ขา ดีกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google