งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rice in the cylinder. จัดทำโดย 1. นางสาว สุวนันท์อยู่ดี เลขที่ 42 2. นางสาวอัยย์ลดามีบุตร เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rice in the cylinder. จัดทำโดย 1. นางสาว สุวนันท์อยู่ดี เลขที่ 42 2. นางสาวอัยย์ลดามีบุตร เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rice in the cylinder. จัดทำโดย 1. นางสาว สุวนันท์อยู่ดี เลขที่ 42 2. นางสาวอัยย์ลดามีบุตร เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 หลักการและเหตุผล 1. เพื่อให้มีความตระหนักของการใช้ทรัพยากรใน ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 1. เพื่อให้มีความตระหนักของการใช้ทรัพยากรใน ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 2. เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ สินค้า ในท้องถิ่นให้ทุกคนได้ รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 3. นำแบบอย่างแนวคิดไปพัฒนาการในการประกอบ อาชีพให้เหมาะสมกับตนเองและทรัพยากรที่มีอยู่ใน ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. รอบรู้ เกี่ยวกับวิธีการทำข้าวหลาม และนำความรู้มา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3 ข้าวหลาม เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งในสมัยก่อนคนไทย จะใช้กระบอกไม้ไผ่ในการหุงข้าวด้วย ข้าวที่ได้จะมี ลักษณะเป็นทรงกระบอก เชื่อมกันด้วยเยื่อไผ่ทำให้เป็น รูปทรงสวยงาม แต่ในปัจจุบันนี้ คนไทยนิยมนำมา รับประทานเป็นขนมหวาน โดยมีส่วนผสมคือ ข้าว เหนียว กะทิ และบางตำราจะมีการใส่ถั่วดำด้วย อาหารไม้ไผ่ขนมหวาน ข้าว เหนียว กะทิถั่วดำอาหารไม้ไผ่ขนมหวาน ข้าว เหนียว กะทิถั่วดำ

4 มาทำข้าวหลามกันเถอะ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย มะพร้าว เกลือ กะทิ หม้อ เครื่องปั่น กาก มะพร้าว ชาม ช้อน ทัพพีนำนำกะทิ เกลือ น้ำตาลมาเคี่ยว ชิมรสชาติตามใจชอบ กรอกข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ใส่กระบอกไม้ ตามด้วยน้ำกะทิที่ทำไว้ นำกระบอกไม้ที่กรอกข้าวและกะทิแล้วเผาไฟอ่อน ๆเลือกกระบอกที่สุกปลอกเปลือก เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เตรียมนำไป รับประทานได้

5 แหล่งอ้างอิง 1.http://www.yangtalad.ac.th/worknid/backup/supornchai/index2.htmhttp://www.yangtalad.ac.th/worknid/backup/supornchai/index2.htm 2. จากผู้ทำข้าวหลามในชุนชนวัดโสภาราม ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง จ. สุโขทัย


ดาวน์โหลด ppt Rice in the cylinder. จัดทำโดย 1. นางสาว สุวนันท์อยู่ดี เลขที่ 42 2. นางสาวอัยย์ลดามีบุตร เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google