งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสาวรจนี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสาวรจนี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสาวรจนี

2 รสในวรรณคดี เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิไสย

3 เสาวรจนี เสาวรจนี (บทชมโฉม) คือการกล่าวชมความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งตัวละครที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์

4 ตัวอย่าง...

5   บทชมโฉมนางมัทนา  โดนท้าวชัยเสนรำพึงรำพันไว้ในวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธา
                        เสียงเจ้าสิเพรากว่า                     ดุริยางคะดีดใน                 ฟากฟ้าสุราลัย                                 สุรศัพทะเริงรมย์                 ยามเดินบเขินขัด                               กละนัจจะน่าชม                 กรายกรก็เร้ารม                                ยะประหนึ่งระบำสรวย                 ยามนั่งก็นั่งเรียบ                               และระเบียบเขินขวย                 แขนอ่อนฤเปรียบด้วย                        ธนุก่งกระชับไว้                 พิศโฉมและฟังเสียง                          ละก็เพียงจะขาดใจ                                             (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

6         บทชมโฉมนางเงือก  ซึ่งติดตามพ่อแม่มาเพื่อพาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร   
จากเรื่อง พระอภัยมณี                      พงศ์กษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อย      ดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผม              ประไพพักตร์ลักษณ์ล้ำล้วนขำคม            ทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง              ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด                 ดังสุรางค์นางนาฏในวังหลวง              พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง           แล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป                                                              (พระสุนทรโวหาร  (ภู่))

7 บทชมกวางทอง  ซึ่งท้าวทุษยันต์พบขณะประพาสป่า  เมื่อติดตามไปท้าวทุษยันต์จึงได้พบนางศกุนตลา  
จากวรรณคดีเรื่อง ศกุนตลา                   เหลือบเห็นกวางขำดำขลับ งามสรรสะพรั่งดังเลขา งามเขาเป็นกิ่งกาญจนา งามนิลรัตน์รูจี คอก่งเป็นวงราววาด รูปสะอาดคราวนางสำอางศรี เหลียวหน้ามาดูภูมี งามดังนารีชำเลืองอาย ยามวิ่งลิ่วล้ำดังลมส่ง ตัดตรงทุ่มพลันผันผาย                                              (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)


ดาวน์โหลด ppt เสาวรจนี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google