งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
อาคม หนูเหมือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ตรัง

2 “What is it? อะไรกันนี่”

3 แล้วภาพนี้ล่ะ ?.................. Your Topic Goes Here
Your subtopic goes here กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน

4 แล้วกองนี้ล่ะ ?

5 มารู้จักขยะกันเถอะ

6 ขยะ คือ อะไร

7 ขยะ คือ ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและการทำงานทั้งที่เป็นของกินและของใช้

8 ใน 1 วัน เรา สร้างขยะอะไรกันบ้าง

9 ทราบไหมคะว่า “ขยะ” มีกี่ประเภท....

10 “ขยะ” มี 4 ประเภท 1. ขยะอินทรีย์ 2. ขยะรีไซเคิล 3. ขยะทั่วไป 4. ขยะอันตราย

11 ตัวอย่างของ “ขยะ” แต่ละประเภท....

12 1. ขยะอินทรีย์ ขยะที่ประกอบด้วยซากพืช ซากสัตว์ เศษอาหาร กิ่งไม้ หญ้าแห้ง สามารถย่อยสลายได้ และเป็นที่นิยมนำมาทำปุ๋ยหมัก

13 2. ขยะรีไซเคิล ขยะที่สามารถนำ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อผลิตของใช้ใหม่หรือนำมาขายได้

14 3. ขยะทั่วไป ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆได้อีก และต้องนำไปสู่ระบบการกำจัดทิ้งเพียงอย่างเดียว

15 4. ขยะอันตราย ขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม

16 การเดินทางของ “ขยะ” แต่ละประเภท

17 การเดินทางของ “ขยะ” เศษผัก เศษอาหาร ซากสัตว์ ขยะอินทรีย์
ทำปุ๋ยหมัก/ น้ำหมักชีวภาพ/แก๊สชีวภาพ/อาหารสัตว์ ขยะอินทรีย์

18 แก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษ ธนาคารขยะ /ขายร้านรับซื้อของเก่า/รถซาเล้ง
การเดินทางของ “ขยะ” แก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษ ขยะ รีไซเคิล ธนาคารขยะ /ขายร้านรับซื้อของเก่า/รถซาเล้ง

19 โฟม ถุงขนม เปลือกลูกอม ถุงพลาสติก
การเดินทางของ “ขยะ” โฟม ถุงขนม เปลือกลูกอม ถุงพลาสติก กำจัดอย่าง ถูกวิธี ขยะทั่วไป

20 หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดสารเคมี ผ้าพันแผล
การเดินทางของ “ขยะ” หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดสารเคมี ผ้าพันแผล กำจัดอย่าง ถูกวิธี ขยะอันตราย

21 “ขยะ” ในถังที่บ้านของเรา (ในอดีต)
ขยะอันตราย 3% ขยะรีไซเคิล 42% ขยะทั่วไป 9% ขยะย่อยสลายได้ 46 %

22 “ขยะ” ในถังที่บ้านของเรา (ปัจจุบัน)
ขยะรีไซเคิล 30% ขยะอันตราย 3% ขยะย่อยสลายได้ 64 % ขยะทั่วไป 3%

23 อายุของ“ขยะ”

24 อายุของ“ขยะ” กระดาษ 2 – 5 เดือน เปลือกส้ม 6 เดือน ถ้วยกระดาษเคลือบ
ก้นบุหรี่ รองเท้าหนัง กระป๋องอลูมิเนียม ถุงพลาสติก ผ้าอ้อมเด็ก โฟม 2 – 5 เดือน 6 เดือน 5 ปี 12 ปี ปี 80 – 100 ปี 450 ปี 500 ปี นานมากๆๆๆๆๆ

25 ผลกระทบของ“ขยะ”

26 ผลกระทบของ“ขยะ” 1. เกิดกลิ่นเหม็น 2. เกิดความสกปรก ไม่สวยงาม
3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงนำโรค 4. น้ำเสียจากกองขยะอาจไหลปนเปื้อน ไปสู่แหล่งน้ำ 5. การเผาขยะ เกิดมลพิษทางอากาศ

27 มาช่วยลด “ขยะ”กันเถอะ

28 3 วิธี ช่วยลด“ขยะ” 1. ใช้น้อย (Reduce) 2. ใช้ซ้ำ (Reuse)
3 วิธี ช่วยลด“ขยะ” 1. ใช้น้อย (Reduce) 2. ใช้ซ้ำ (Reuse) 3. นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

29 1. ใช้น้อย (Reduce) คือ การลดปริมาณการสร้างขยะหรือลดขยะ
คือ การลดปริมาณการสร้างขยะหรือลดขยะ ที่แหล่งกำเนิด เพื่อป้องกันให้มีขยะเกิดขึ้น น้อยที่สุด เช่น - ใช้สินค้าชนิดเติม : ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน - ลดการใช้วัสดุที่ย่อยยาก : โฟม ถุงพลาสติก - ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ : มีอายุยาวนาน - ใช้ภาชนะต่างๆ แทนถุงพลาสติก : ปิ่นโต ถุงผ้า ตะกร้า

30 2. ใช้ซ้ำ (Reuse) คือ การใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุด เช่น
คือ การใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุด เช่น - ใช้ทั้ง ทั้ง 2 หน้า - นำ มาใช้ซ้ำ - นำสิ่งของมาดัดแปลง ให้ใช้ประโยชน์ได้ใหม่

31 จะช่วยลด ปริมาณขยะ ในชุมชน ได้อย่างไร

32 ตัวอย่างการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์

33 น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
Your Topic Goes Here น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร Your subtopic goes here

34 Your subtitle goes here
ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ Date Night Your subtitle goes here

35 Your subtitle goes here
แก๊สชีวภาพขยะอินทรีย์ Date Night Your subtitle goes here

36 โต๊ะ-เก้าอี้จากกล่องกระดาษลัง

37 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google