งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคอีสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคอีสาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคอีสาน

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
นางสาวชนัญญา ศรีแช่มช้อย เลขที่ 11 นางสาวณัฏฐวรรณ ปิยศิริพงษ์ เลขที่ 12 นางสาวธีตา ชวนบุญ เลขที่ 15 นางสาวรมณ รัตน์พงศ์โสภิต เลขที่ 21 นางสาวสาริน ธนพันธ์ เลขที่ 23

3 ภาษาถิ่น ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ  ซึ่งเกิดจาก การใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย  ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่ อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ

4 เพลงกล่อมเด็ก เพลงที่ใช้เนื้อร้องเพื่อกล่อมเด็กให้นอนหลับหรือหายโยเย
มีท่วงทำนองการขับที่ช้างๆ  เนิบๆ  เพื่อชวนให้ง่วงนอน เพลงกล่อมเด็กมีประโยชน์ในด้านจิตวิทยา สามารถช่วยให้เด็กเกิดความอบอุ่นใจ เสียงเพลงยังตอบสนองความต้องการความรักของเด็ก

5 ตัวอย่างเพลงกล่อม เด็กของภาคอีสาน

6 เนื้อเพลงของเพลงกล่อมเด็ก
อื่อ...อื้อ...อื้อ...นอนสาเด้อหล่าหลับตาแม่สิก่อม นอนตื่น แล้วเจ้าจั่งแอ่วกินนม แม่ไปไฮหมกไข่มาหา แม่ไปนาสิเอาปลา มาป้อน  แม่เลี้ยงม่อนอยู่ในป่าสวนมอน  นอนตะแคงกะอยู่กก ไม้เนิ่ง ฟังเสียงเอิ้นกะอ้ายบ่าวสิลา เพิ่นไปนาจับอึ่งมาแล้ว จับ อึ่งแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ควายกูเสียอีแม่กู่ด่า เต้นเข้าป่าเห็น นกแจ้นแว้น แจ้นแว้นเอ้ยเห็นควายกู่บ่อเห็นบ่อแท้จักว่าโต๋ได๋ อื่อ...อื้อ...อื้อ...

7 ความหมายของคำศัพท์ นอนสาเด้อหล่าหลับตาแม่สิก่อม = นอนเถอะนะ หลับตาแล้วแม่จะกล่อม นอนตื่นแล้วเจ้าจั่งแอ่วกินนม = พอตื่นขึ้นมาแล้วจะได้กินนม ควายกูเสียอีแม่กู่ด่า = ควายตาย แม่ก็จะด่า

8 ตัวอย่างบทสนทนา แดง : เอ๊า!  เป็นจังได๋ เสี่ยว  สบายดีบ่อ  ไปอยู่สิได๋มาหละน๊อตอนนิ สี : เออ  เฮาสบายดีอยู่ตั่วหละเสี่ยวเอ๊ย  หละเป็นจั่งได๋ หละโต  สบายดีบ่อ  บ่อได้พ๊อกันดน  โอ๊  หล่อขึ้นเป็น กองเลยน๊อ  แล้วเฒ่าผ่อเป็นจั่งได๋  สบายดีบ่อ แดง : อือ  เผิ่นกะสบายดี  กะมีเจ็บไข้แหน่  ออดๆแอดๆ ตามประสาผู่เฒ่านั่นหละ            

9 แปลคำคัพท์ เสี่ยว - เพื่อน เฮา - เรา(สรรพนามเรียกแทนตัวเอง)
เสี่ยว - เพื่อน เฮา - เรา(สรรพนามเรียกแทนตัวเอง) เป็นจังได๋ -  เป็นยังไงบ้าง ไปอยู่สิได๋มาหละน๊อ -  ไปอยู่ที่ไหนมา บ่อได้พ๊อกันโดน -  ไม่ได้เจอกันนาน เฒ่าผ่อ - พ่อของนาย เผิ่น - สรรพนามบุรุษที่ 3 กล่าวถึงพ่อของนายแดง

10 บรรณนุกรม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=78083
culture.in.th/moc_new/album/ com

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาคอีสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google