งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิทานเวตาล น.ม.ส. เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิทานเวตาล น.ม.ส. เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิทานเวตาล น.ม.ส. เข้าสู่บทเรียน

2 เรามาเริ่มรู้จักกันดีกว่านะครับ
แนะนำบทเรียน สวัสดีครับน้องๆ ผมชื่อเวตาลครับ เรามาเริ่มรู้จักกันดีกว่านะครับ ก่อนเรียน บทเรียน หลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 พระราชประวัติผู้นิพนธ์ นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
เป็นพระราชโอรสกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๙ ทรงศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง จนจบประโยค ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๓๔ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ใน พ.ศ๒๔๔๐ ได้โปรดให้พระราชวรวงศ์เธอตามเสด็จ และโปรดให้ศึกษา ต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมื่อกลับจากประเทศอังกฤษแล้ว ได้ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงคลังมหาสมบัติได้ทรงริเริ่มงานใหม่ หลายอย่างหลายอย่าง เช่น การใช้ธนบัตรแทนเงินเหรียญ การสถิติพยากรณ์และการสหกรณ์ ตำแหน่งสุดท้าย ในชีวิตราชการ คือรองเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงสนระทวยและมีความสามารถในทางแต่งหนังสือเป็นพิเศษ ทรงนิพนธ์เรื่องลงในหนังสือ วชิรญาณ ทวีปัญญา และลักวิทยา ซึ่งเป็น หนังสือพิมพ์รายเดือนออกในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระนามแฝงที่ใช้ในบทประพันธ์ คือ น.ม.ส. มาจากอักษรตัวสุดท้ายของพระนามเดิม งานวรรณกรรมที่สำคัญที่ทรงนิพนธ์มี นิทานเวตาล จดหมายจางวางหร่ำ กนกนคร พระนลคำฉันท์ และ ลิลิตสามกรุง เป็นต้น พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๘๘ เมนูหลัก

4 ๑. ผู้เรียบเรียง นิทานเวตาล เป็นภาษาไทยคือบุคคลในข้อใด
๑. ผู้เรียบเรียง นิทานเวตาล เป็นภาษาไทยคือบุคคลในข้อใด ก. น.ม.ส. ข. ศิวทาส ค. กาลิทาส ง. โสมเทวะ

5 เก่งมากครับ ถูกต้องครับ
ทำต่อข้อ2

6 ผิดครับ ลองดูใหม่ครับ
กลับไปทำใหม่

7 ๒. ข้อใดมิใช่ผลงานของผู้แต่งเรื่อง นิทานเวตาล
๒. ข้อใดมิใช่ผลงานของผู้แต่งเรื่อง นิทานเวตาล ก. กนกนคร ข. พระนลคำหลวง ค. ลิลิตสามกรุง ง. จดหมายจางวางหร่ำ

8 เก่งมากครับ ถูกต้องครับ
เมนูหลัก

9 ผิดครับ ลองดูใหม่ครับ
กลับไปทำใหม่

10 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนนี้เป็นเรื่องของ นิทานเวตาล
สื่อการเรียนนี้เป็นเรื่องของ นิทานเวตาล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดย นางจตุพร คุ้มตะกั่ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt นิทานเวตาล น.ม.ส. เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google