งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข รูปแบบฟังก์ชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข รูปแบบฟังก์ชัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข รูปแบบฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน COUNTIF ใช้นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข รูปแบบฟังก์ชัน =countif(ช่วงที่มีเงื่อนไข,เงื่อนไข)

2 นับคนที่เกิดเดือน ก.ย. มีกี่คน
ตัวอย่างที่ 1 : นับคนที่เกิดเดือน ก.ย. มีกี่คน เงื่อนไข = กย. =countif(C2:C3,“ก.ย.”) =countif(C2:C3,C2)

3 นับชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ส
ตัวอย่างที่ 2 : นับชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ส เงื่อนไข = ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ส =countif(A2:A3,“ส*”)

4 ***** การค้นหาคำขึ้นต้น หรือลงท้าย *****
***** การค้นหาคำขึ้นต้น หรือลงท้าย ***** สามารถใช้เครื่องหมาย * แทนตัวอักษรที่เหลือ =countif(C2:C5,“ก*”) หมายถึง ขึ้นต้นด้วย ก ตามหลังด้วยอะไรก็ได้ =countif(C2:C5,“*ก”) หมายถึง ลงท้ายด้วย ก ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้

5 นับชื่อที่อายุมากกว่า 30
ตัวอย่างที่ 3 : นับชื่อที่อายุมากกว่า 30 เงื่อนไข = อายุมากกว่า 30 =countif(E2:E4,“>30”)

6 เงื่อนไข = อายุตั้งแต่ 32 ตัวอย่างที่ 4 :
นับชื่อที่อายุตั้งแต่ 32 ขึ้นไป เงื่อนไข = อายุตั้งแต่ 32 =countif(E2:E4,“>=32”) =countif(E2:E4,“>31”)

7 ***** บริเวณเงื่อนไข *****
***** บริเวณเงื่อนไข ***** สามารถพิมพ์ข้อความ หรือ ใส่ตำแหน่งเซลล์ก็ได้ แต่ถ้า พิมพ์ข้อความต้องใส่เครื่องหมายคำพูดด้วย =countif(B2:B5,“ช.”) หรือ =countif(B2:B5,B2)


ดาวน์โหลด ppt ใช้นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข รูปแบบฟังก์ชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google