งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Position Isomerism Functional Isomerism Geometric Isomer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Position Isomerism Functional Isomerism Geometric Isomer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Position Isomerism Functional Isomerism Geometric Isomer
ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

2 Position Isomerism C5H10 (เพนทีน) สามารถเขียนโครงสร้างได้ 9 ไอโซเมอร์ ? ? ?

3 Position Isomerism 1,2 หรือ ortho 1,3 หรือ meta 1,4 หรือ para
ไดคลอโรเบนซีน (C6H10Cl2)สามารถเขียนโครงสร้างได้ 3 ไอโซเมอร์ คือ Cl Cl Cl Cl 1 1 1 2 2 2 3 3 Cl 4 Cl 1,2 หรือ ortho 1,3 หรือ meta 1,4 หรือ para 1,2-dichlorobenzene (o-dichlorobenzene) 1,3-dichlorobenzene (m-dichlorobenzene) 1,4-dichlorobenzene (p-dichlorobenzene)

4 Functional Isomerism ? เป็นไอโซเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันในโครงสร้างแตกต่างกัน C2H6O CH3–CH2– O–H CH3–O–CH3 ethanol dimethyl ether (Alcohol, hydroxyl group) (Ether, alkoxy group) จุดเดือด 78 oC จุดเดือด -25 oC

5 Geometric Isomer ? เป็นไอโซเมอร์ของสารที่มีสูตรโครงสร้างเหมือนกัน แต่การจัดเรียงอะตอมใน 3 มิติแตกต่างกัน C4H8 ไอโซเมอร์แบบซิส (cis-) ไอโซเมอร์แบบทรานส์ (tran-)

6 Geometric Isomer C6H12 (1,2-dicholro cyclohexane) H H H Cl Cl Cl Cl H
ไอโซเมอร์แบบทรานส์ (tran-)

7 Geometric Isomer ? ข้อระวัง Geometric Isomer ถ้า C ที่พิจารณาสร้างพันธะกับอะตอมหรือโมเลกุลที่เหมือนกันจะไม่เกิดไอโซเมอร์ C4H8


ดาวน์โหลด ppt Position Isomerism Functional Isomerism Geometric Isomer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google