งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ปฏิบัติสำหรับบริเวณที่นำมูลไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ปฏิบัติสำหรับบริเวณที่นำมูลไปใช้ประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ปฏิบัติสำหรับบริเวณที่นำมูลไปใช้ประโยชน์
การนำมูลสดไปใช้ประโยชน์ควรทำทันที ไม่ควรกองทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพราะจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็น เช่น การนำไปใช้เลี้ยงปลา การเลี้ยงไรแดง ดังแสดงในภาคผนวก ค และ ง

2 การหมักปุ๋ยจากมูลสุกร ไม่ควรพลิกกลับกองปุ๋ยในช่วงเช้ามืด และหัวค่ำ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้กลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย การนำมูลสุกรไปใช้เป็นปุ๋ยคอก ควรใช้มูลที่ตากแห้งแล้ว และไม่ควรนำไปใช้ในบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนอยู่อาศัย

3 การปลูกต้นไม้ทรงพุ่มชนิดไม่ผลัดใบ เช่น มะขามเทศ กล้วย เงาะ มะม่วง กระถิน บริเวณรอบฟาร์ม โดยเว้นระยะให้พอดีที่ทรงพุ่มจะแผ่ถึงกันได้ เพื่อช่วยลดแรงลมปะทะผ่านฟาร์ม จะช่วยลดการแพร่กระจายของกลิ่นจากฟาร์มออกไปสู่ภายนอกได้

4


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ปฏิบัติสำหรับบริเวณที่นำมูลไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google