งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Immunity against viral infection ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Immunity against viral infection ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Immunity against viral infection ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว

2 การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรคติดเชื้อไวรัส Nonspecific immunity - แตกต่างในแต่ละสปีชีส์ บุคคล อายุ 1.1 ผิวหนัง เยื่อบุ 1.2 ของเหลวที่ร่างกายสร้างขึ้น น้ำย่อย กรดในกระเพาะ ทำลายเชื้อ โรคที่เข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร

3 1. 3 ทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาวพวก phagocyte
1.3 ทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาวพวก phagocyte Macrophage ทำลายไวรัสผ่านทางกระบวนการ phagocytosis 1.4 กลไกการอักเสบ อาการไข้ช่วยยับยั้งการเจริญของไวรัสบางชนิด 1.5 การสร้าง Interferon สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส และป้องกันเซลล์ในการติดเชื้อไวรัส

4 2. Specific immunity สร้างขึ้นมาภายหลัง มีความจำเพาะเจาะจงสูง
2.1 passive immunity ถ่ายทอดภูมิคุ้มกันที่สร้างไปยังคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน 2.2 active immunity เกิดภายหลังจากที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เช่น ติดเชื้อไวรัส ฉีดวัคซีน

5 2.2.1 Humoral mediated immunity (HMI)
: แอนติบอดี หรือ อิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) สร้างโดย B lymphocyte

6

7 2.2.2 Cell mediated immunity (CMI)
การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านทาง T-lymphocyte Cytotoxic T cell จะทำลายเซลล์ติดเชื้อไวรัส Helper T cell ช่วย B-lymphocyte สร้างแอนติบอดี ทำให้ Cytotoxic T cell เพิ่มจำนวน ทำให้ Phagocytic cell ทำงานได้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Immunity against viral infection ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google