งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก
Layout Manager การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก

2 ชนิดของ Layout Manager
FlowLayout BorderLayout GridLayout CardLayout GridBagLayout

3 Method public void setLayout(LayoutManger mgr) Example ())

4 FlowLayout เป็นการจัดวาง component ที่วางเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ถ้าวางจนเต็มแล้วจะวางลงข้างล่างต่อไป 1 2 3 4 5 6

5

6 BorderLayout เป็นการวาง component 5 ส่วน คือ CENTER, NORTH, SOUTH, EAST และ WEST การระบุตำแหน่งสามารถทำได้โดยเมธอด add()

7

8 GridLayout เป็นการวาง component ตามแถวและคอลัมน์ที่กำหนดไว้ โดยมี construction คือ public GridLayout() public GridLayout(int row, int col)

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google