งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กางเขนและคูหาที่ว่างเปล่า กางเขน หมายความว่า เราสามารถมอง ย้อนหลัง และสามารถ ขอบคุณได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กางเขนและคูหาที่ว่างเปล่า กางเขน หมายความว่า เราสามารถมอง ย้อนหลัง และสามารถ ขอบคุณได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กางเขนและคูหาที่ว่างเปล่า กางเขน หมายความว่า เราสามารถมอง ย้อนหลัง และสามารถ ขอบคุณได้

3 The cross means that we can look back and be thankful; The empty tomb means that we can look ahead and be hopeful. คูหาที่ว่างเปล่า หมายถึง เราสามารถมองไป ข้างหน้า และมีความหวังได้

4 กางเขนทำให้เราเต็ม ด้วยความรู้คุณ คูหาที่ว่างเปล่า ทำให้เราเต็มด้วยความ คาดหวัง

5 กางเขนหมายความว่า พระองค์สิ้นพระชนม์ เพื่อเรา คูหาที่ว่างเปล่า หมายความว่า พระองค์ทรงพระชนม์ เพื่อเรา

6 กางเขน หมายความว่า สิ่งเก่าผ่านพ้นไป แล้ว คูหาที่ว่างเปล่า หมายความว่า ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่ง ใหม่

7 กางเขนคือชัยชนะแห่งความเมตตา คูหาที่ว่างเปล่าคือชัยชนะแห่งความชอบ ธรรม

8 คำสอนของกางเขนคือ “สำเร็จบริบูรณ์ แล้ว” คำสอนของคูหาที่ว่างเปล่าคือ “เรามีชีวิตอยู่ สืบไปเป็นนิตย์”

9 การกลับคืนพระชนม์ช่วยให้เราแหงนมอง เบื้องบน มองไปข้างหน้า และมองล่วงหน้า เมื่อเราแหงนมองเบื้องบน เราเห็นพระเยซูเจ้าประทับเบื้องขวาพระบิดา เจ้า เมื่อเรามองไปข้างหน้า เราเห็นพระองค์นำทางเราทุกย่างก้าวทุกวัน เมื่อเรามองล่วงหน้าไป เราเห็นพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

10 การกลับคืนพระชนม์ประกันว่า บ้านในสวรรค์ของเรานั้นมั่นคงปลอดภัย และมรดกของเราในสวรรค์ไม่มีวันสูญสิ้นไป

11 พระองค์นั้นแสนดี และเราช่างมีบุญจริง ที่ได้รับใช้พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ ! และทรงรักเราเป็น นิตย์ !

12 พระวรสารนักบุญยอห์น 20, 1-9 “ แล้วศิษย์คนที่มาถึงพระ คูหาก่อน ก็เข้าไปข้างในด้วย เขาได้เห็นและมีความเชื่อ ” จงอย่ากังวลใจ จง อย่าได้กลัวเลย ผู้วางใจพระเจ้า ไม่ขาด สิ่งใดเลย จงอย่ากังวลใจ จง อย่าได้กลัวเลย เพียงพระเจ้า เพียงพอ

13 มาเรียมักดาเลนาเอ๋ย เชิญเฉลยเท็จ จริงทุกสิ่งสรรพ์ เธอเห็นอะไรในที่นั้น ช่วยบอกเรา พลันอย่าช้าที ฉันพบคูหาพระคริสตองค์ ผู้ทรง จำรัสรัศมี ทรงคืนพระชนม์ด้วยฤทธี รุ่งโรจน์รุจี กิตติกร พระคริสต์ทรงคืนพระชีพชนม์ ความหวัง ทุกคนก็แจ่มใส จะเสด็จล่วงหน้าก่อนศิษย์ใด ยังแคว้น นั้นไซร้กาลิลี Reflections b b b by Roy Lessin, PPS A..a


ดาวน์โหลด ppt กางเขนและคูหาที่ว่างเปล่า กางเขน หมายความว่า เราสามารถมอง ย้อนหลัง และสามารถ ขอบคุณได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google