งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๗.พยัญชนะท้ายพยางค์แม่ กง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๗.พยัญชนะท้ายพยางค์แม่ กง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๗.พยัญชนะท้ายพยางค์แม่ กง

2 มาตรากง หรือแม่กง คือ พยางค์ที่มีตัว ง สะกด หรือนิคหิตซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ง สะกด เช่น สูง องค์ สังข์ สงฆ์ เพลง โมง โกง อรหํ สํฆํ พุทธํ ทุกขํ วง ลง ปลง ตรง จง คง ดง กรง พงษ์

3 กติกา เริ่มเล่น ไปกันเลย กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการอื่นให้คลิกที่ลูกศร

4 ๑. ข้อใดกล่าวถึงพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ที่ไม่เป็นจริง
ก. แม่กง มี พยัญชนะ ง อยู่ตัวเดียว ข. แม่กง เรียกว่า ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา ค. คำที่สะกดด้วยแม่กง เป็นคำเป็น ง. คำที่สะกดด้วยแม่กง เป็นคำตาย

5 ๒. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ในกลุ่มเดียวกัน
ก. ญาติวงศ์ ทระนง ข. ตัวอย่าง ดาวดึงส์ ค. ลิงค่าง น้องนาง ก. เถลิงถวัลย์ กังหัน

6 ๓. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ในกลุ่มเดียวกัน
ก. พระสงฆ์ องค์กร ข. ไตรยางค์ คลางแคลง ง. โตงเตง บาทบงส์ ค. เวียง วัง คลัง

7 ๔. สำนวนในข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง
ก. รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ ข. รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ค. เรือล่มเมื่อจอด ง. รักพี่เสียดายน้อง

8 ๕. สำนวนในข้อใด ไม่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง
ก. กลับหน้ามือเป็นหลังมือ ข. เกลียดเข้ากระดูกดำ ค. ดาบสองคม ง. ชักแม่น้ำทั้งห้า

9 ๖. สำนวนในข้อใดไม่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง
ก. ตีงูหลังหัก ข. น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง ค. ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา ง. เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหนเสีย

10 ๗.สำนวนข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง๑ พยางค์
ก. ผงเข้าตาตนเอง ข. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม ค. หัวมงกุฏท้ายมังกร ง. ปัญญาแค่หางอึ่ง

11 ๘.ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ที่ต่างจากข้ออื่น
ก. พระสงฆ์ หอยสังข์ ข. ประสงค์ ประพัฒน์พงษ์ ค. ณรงค์ จำนง ง. โปงลาง ลิงคาง

12 ๙. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ต่างข้ออื่น
ก. โหรงเหรง โหลงโจ้ง ข. หงองแหงง หย็องแหย็ง ค. โพรงพราง ปรางทอง ง. อุโมงค์ องค์กร

13 ๑๐. สำนวนในข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ๒ พยางค์
ก. ใส่ตะกร้าล้างน้ำ ข. หมาเห่าใบตองแห้ง ค. หนามยอกเอาหนามบ่ง ง. เส้นผมบังภูเขา

14 ไชโยถึงเส้นชัยแล้ว คุณยอดคนจริง ๆ ชนะ ๖ ครั้งแล้ว
ตรวจดูเฉลยหน่อยค่ะ

15 เฉลย ๑. ง ๒. ค ๓ ค ๔. ง ๕. ข ๖. ค ๗. ข ๘. ง ๙. ง ๑๐. ข ไปต่อแม่กมเลยดีไหมคะ

16 ฮา...ฮา.... ! คุณแพ้เสียแล้วเกมนี้ ลองอีกทีซิค่ะ คุณทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๗.พยัญชนะท้ายพยางค์แม่ กง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google