งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
หาปริมาณไอโอดีน แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

2 ไอโอดีน การตรวจ ไอโอดีน ในปัสสาวะ ทราบสภาวการณ์ของไอโอดีนในร่างกาย
ความสำคัญเริ่มจาก 1. การเก็บตัวอย่าง 2. การวิเคราะห์ 3. การแปลผล การวิเคราะห์หาปริมาณของไอโอดีนในปัสสาวะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทราบสภาวการณ์ของไอโอดีนในร่างกาย และใช้ในการประเมินภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนได้อย่างถูกต้อง ต้องอาศัย การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง การวิเคราะห์ที่รอบคอบและการแปรผลที่ถูกต้อง จะเห็นว่า การเริ่มต้นที่การเก็บตัวก็มีผลต่อการวิเคราะห์แล้ว เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี วันนี้เราจึงมาพบกัน เพื่อแนะนำการเก็บปัสสาวะ-การจัดส่งต่างๆ

3 วัสดุอุปกรณ์ 1. กระป๋องพลาสติกมีฝาปิด 2. ถุงพลาสติก
1. กระป๋องพลาสติกมีฝาปิด 2. ถุงพลาสติก 3. ปากกา Permanent. 4. พาราฟิล์ม 5. กระดาษ Lable เขียน ชื่อ – นามสกุล / รหัส

4 2 1 5 3 4 1. กระป๋องพลาสติก มีฝาปิด ขนาด 30 มิลลิลิตร
1. กระป๋องพลาสติก มีฝาปิด ขนาด 30 มิลลิลิตร 2. ถุงพลาสติก สำหรับใส่ขวดปัสสาวะ 3. ปากกาลูกลื่น หรือ ปากกาเมจิกหัวเล็ก ชนิด Permanent. 4. พาราฟิล์ม สำหรับปิดปากขวด 5. กระดาษกาวย่น สำหรับเขียน รหัส / ชื่อ – นามสกุลรหัส 4

5 วิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
1.เตรียมขวดพลาสติกมีฝาปิดขนาด30 มิลลิลิตร เขียนรหัส ชื่อ นามสกุล ลงบน กระป๋อง

6 2. แจกกระป๋องเก็บปัสสาวะแก่ หญิงตั้งครรภ์ หรือ เด็กนักเรียน ให้ตรงกับชื่อที่เขียนบนกระป๋อง

7 3. ให้ หญิงตั้งครรภ์ หรือ เด็กนักเรียน ปัสสาวะใสกระป๋อง ประมาณ 10 มิลลิลิตร (มีขีดบอกข้างขวด) เก็บตอนเช้า หลังตื่นนอน ดีที่สุด

8 4. ปิดฝากระป๋องให้สนิท ใช้พาราฟิล์ม ปิดทับฝากระป๋อง อีกครั้ง

9 การใช้กาวที่ไม่เหมาะสม

10 นำกระป๋องเก็บปัสสาวะมารวมใส่ถุงพลาสติก
เรียงตามลำดับเลขที่ ปิดถุงให้เรียบร้อย เขียนชื่อสถานที่เก็บตัวอย่าง อำเภอ จังหวัด บนกระดาษกาวย่น ปิดมาบนถุงด้วย 10

11 กำหนดการนำส่ง 6.นำถุงพลาสติกที่ใส่กระป๋องปัสสาวะแล้ว บรรจุในลังกระดาษแข็งหรือกล่องโฟม นำส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม กันยายน 2554 (หรืออย่างช้า ไม่เกินวันที่ 9 กันยายน 2554) 11

12 นำถุงพลาสติกที่ใส่กระป๋องปัสสาวะแล้ว
สำหรับในส่วนที่พื้นที่ต้องการส่งตรวจเพิ่มเติม นำถุงพลาสติกที่ใส่กระป๋องปัสสาวะแล้ว บรรจุในลังกระดาษแข็งหรือกล่องโฟม นำส่งห้องปฏิบัติการข้างล่างนี้ แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น 195 ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000 โทร ต่อ , 3302 12

13 1 2 3 4 13

14 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. ส่งทางรถทัวร์ กรุณาโทร บอกรายละเอียด ชื่อบริษัท ที่จัดส่ง รหัสเลขรถ เวลารถ ถึงขอนแก่น ( โดยประมาณ ) 2. ให้รถทางโรงพยาบาลท่านมาส่งเอง ที่ แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น 5 ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ในวันเวลาราชการได้ทุกวัน

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google