งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน 2550 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน 2550 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน 2550 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อแสนปชก

3 โรคที่เป็นปัญหา ของจังหวัดนครปฐม

4 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2550กับมัธยฐาน 5 ปี (2545-2549) จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน50) อัตราต่อแสนปชก มีอัตราป่วยติดอันดับ 31 ของประเทศ

5 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน 50) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 พื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มกราคม - 20 มิถุนายน 2550

7 กลุ่มอายุของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ 20 พฤษภาคม 50)

8 พื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มกราคม - 20 มิถุนายน 2550

9

10

11

12

13

14

15

16

17 แหล่งที่มา: http://epid.moph.go.th (ข้อมูล ณ 20มิย 50)http://epid.moph.go.th

18 แหล่งที่มา : http://203.157.15.4/aiboe/ainotify.php. ณ 20 มิย 50

19 2.encephalitis

20 แหล่งที่มา: http://epid.moph.go.th/dssur/neuro/JE.htm สืบค้นณ 25 พค 50 http://epid.moph.go.th/dssur/neuro/JE.htm

21 แนวโน้มและสถานการณ์ โรคไข้สมองอักเสบของจังหวัดนครปฐม แหล่งที่มา : รง 506 งานระบาดวิทยา สสจ. นครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิย 50

22

23 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อมูล สถานการณ์โรค

24 http://nptho.moph.go.th/index.php

25

26


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน 2550 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google