งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับการสอบสวนโรค ประสบการณ์ภาคสนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับการสอบสวนโรค ประสบการณ์ภาคสนาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับการสอบสวนโรค ประสบการณ์ภาคสนาม
แพทย์หญิง วรรณา หาญเชาว์วรกุล

2 เนื้อหา จุดผิดพลาดของมือใหม่ คำถามที่ต้องการคำตอบจากากรสอบสวน
ลืม ไม่สนใจ step และ ด่วนสรุป Lab จำนวนแค่ไหน อย่างไรจึงพอเพียง Value of Descriptive VS Analytic คำถามที่ต้องการคำตอบจากากรสอบสวน Food and water born Vaccine Contact Zoonosis

3 ตัวอย่าง วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา น. สสจ.... ได้รับแจ้งว่ามีการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในเรือนจำกลาง พบผู้ป่วยประมาณ 200 กว่าราย เวลา น. ทีม และ คปสอ. ออกให้การรักษาพยาบาลและควบคุมโรค วันที่ 14 – 15 เมษายน 2551 สำนักระบาดวิทยา และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคออกร่วมดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและหาแนวทางดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค

4 ข้อมูลทั่วไป เรือนจำกลางห่างจากจังหวัด 15 กิโลเมตร
เรือนจำกลางห่างจากจังหวัด 15 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ 63 คน (พยาบาล 2 คน) นักโทษทั้งหมด 1,072 คน แบ่งเป็น 8 แดน นักโทษอาศัยอยู่ 4 แดน

5 การจัดเตรียมอาหาร มื้ออาหาร จำนวนคนปรุง
เริ่มเตรียม - เสร็จ นำไปแจกจ่าย - ทาน 1.เช้า 5 03.00 – น. 07.00 น. 2.กลางวัน 20 08.00 – น. 12.00 น. 3.เย็น 13.00 – น. 16.00 น. มื้อกลางวันและเย็น คนปรุงชุดเดียวกัน และวัตถุดิบจากตลาด จะนำมาส่งให้ทุกเช้า เวลาประมาณ น.

6 จำนวนผู้ป่วยอุจจาระร่วงตามวันเริ่มป่วย
เย็น เช้า เย็น เช้า เช้า เช้า เย็น เย็น วันเริ่มป่วย

7 ลักษณะการกระจายตามสถานที่
จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามแดน เรือนจำกลาง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2551 จากการสำรวจข้อมูล แดนที่ จำนวนนักโทษทั้งหมด จำนวนผู้ป่วย Attack Rate 1 43 30 69.76 2 105 45 42.85 3 104 46 44.23 4 27 10 37.03 รวม 279 131 46.95 หมายเหตุ นักโทษไม่ทราบแดน 1 ราย

8 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามวันเวลาเริ่มป่วย จากการสำรวจผู้ต้องขังร้อยละ 20
3 เม.ย. 5 เม.ย. 7 เม.ย. 9 เม.ย. 11 เม.ย. 13 เม.ย.

9 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยง มี ไม่มี RR 95%CI ป่วย ทั้งหมด อัตราป่วย การล้างมือก่อนกินอาหาร 113 253 44.70 17 26 65.40 0.63 เพื่อนใกล้ชิดที่ป่วย 107 190 56.30 23 89 25.80 1.70

10 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ salmonella
เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันในลำไส้ - พบเชื้อได้ทั่วไปในน้ำและอาหาร ระยะฟักตัวสั้นสุด – ยาวสุด 6 – 72 ชั่วโมง เฉลี่ย 12 – 36 ชั่วโมง จำนวนเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการ ตัว อาการปวดท้อง ท้องเดิน ถ่ายเป็นมูก คลื่นใส้ บางครั้งอาจอาเจียน ส่วนใหญ่มีไข้ร่วมด้วย

11 สรุปจุดอ่อน ทำให้ภาพการระบาดเชิงพรรณนาไม่ละเอียด สมมุติฐานไม่เหมาะสม
ไม่มีการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายที่เพียงพอ ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมไม่ครบ ทบทวนวรรณกรรมน้อย เร่งทำการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลจากการตบแบบสอบถามไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร ทำให้ภาพการระบาดเชิงพรรณนาไม่ละเอียด สมมุติฐานไม่เหมาะสม ไม่สามารถสรุปสาเหตุการระบาดที่ชัดเจน

12 ร้อยละอาการและอาการแสดงของโรคอุจจาระร่วงในเรือนจำกลาง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 3 – 14 เมษายน ( n = 131 ราย) อาการ ร้อยละ


ดาวน์โหลด ppt รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับการสอบสวนโรค ประสบการณ์ภาคสนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google