งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ปัญหา ปัญหาอะไร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ปัญหา ปัญหาอะไร ?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ปัญหา ปัญหาอะไร ?

2 ปัญหา ของคอมพิวเตอร์

3 หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหา
ต้องการอะไร ต้องการหน้าตาของผลลัพธ์ (Output) อย่างไร ข้อมูลที่จะต้องนำเข้าให้คอมพิวเตอร์ สถานที่เก็บข้อมูลที่นำเข้าให้คอมพิวเตอร์ (ตัวแปร) วิธีการหรือขั้นตอนที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (เพื่อแสดงสิ่งที่ต้องการในข้อ 1 ตามรูปแบบในข้อ 2)

4 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้

5 จากโจทย์หรือปัญหา สิ่งที่โจทย์ต้องการ
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้ สิ่งที่โจทย์ต้องการ คำนวณหาค่าจ้างของพนักงานเป็นรายชั่วโมง

6 รหัส ชื่อ-สกุล จำนวนชั่วโมง อัตรา/ชั่วโมง จำนวนเงิน
จากโจทย์หรือปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้ บางเลนเปเปอร์มิลล์ รหัส ชื่อ-สกุล จำนวนชั่วโมง อัตรา/ชั่วโมง จำนวนเงิน สมชาย ใจดี ธงชัย พาศรี xxx xxxxxxxx xx xx xxx รวมเงินที่บริษัทต้องจ่าย xxxx หน้าตาของผลลัพธ์ ต้องออกแบบเองแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน

7 ข้อมูลที่ต้องนำเข้าให้คอมพิวเตอร์
จากโจทย์หรือปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้ ข้อมูลที่ต้องนำเข้าให้คอมพิวเตอร์ รหัสพนักงาน จำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำ ชื่อพนักงาน อัตราค่าแรงต่อชั่วโมง

8 สถานที่เก็บข้อมูลที่นำเข้าให้คอมพิวเตอร์
จากโจทย์หรือปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้ สถานที่เก็บข้อมูลที่นำเข้าให้คอมพิวเตอร์ Id เก็บ รหัสพนักงาน Hours เก็บ จำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำ Name เก็บ ชื่อ-สกุล Payrate เก็บ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมง

9 วิธีการหรือขั้นตอนที่จะกำหนดให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ
เริ่มต้น รับรหัสพนักงาน ชื่อ จำนวนชั่วโมง ค่าจ้างต่อชั่วโมง ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง แสดงผลลัพธ์ (Output) ตามที่ออกแบบ จบการทำงาน

10 ใบงานที่ 1 จงวิเคราะห์ปัญหาการคำนวณเปลี่ยนหน่วยชั่วโมง ให้เป็นหน่วยวินาทีและแสดงผลลัพธ์ที่ได้

11 จงวิเคราะห์ปัญหาการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม และแสดงผลลัพธ์ที่คำนวณได้
ใบงานที่ 2 จงวิเคราะห์ปัญหาการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม และแสดงผลลัพธ์ที่คำนวณได้


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ปัญหา ปัญหาอะไร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google