งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อวงจรบนแผ่นโพโตบอร์ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อวงจรบนแผ่นโพโตบอร์ด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อวงจรบนแผ่นโพโตบอร์ด
แผ่นโพโตบอร์ดจะเป็นแผ่นสำหรับทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย

2 การต่อวงจรบนแผ่นโพโตบอร์ด

3 การต่อวงจรบนแผ่นโพโตบอร์ด
การต่อวงจรภายในของแผ่นโพโตบอร์ด

4 การต่อวงจรบนแผ่นโพโตบอร์ด
การต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับบอร์ด

5 การต่อวงจรบนแผ่นโพโตบอร์ด
การต่อไฟบวก(+) ลบ(-) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน

6 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1
มอเตอร์ที่ใช้ใน Robot 35 in 1 จะใช้มอเตอร์กระแสตรง 6VDC รูปมอเตอร์ที่ใช้งาน

7 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1
การขับมอเตอร์และต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับกลับทางหมุน วงจรการกลับทางหมุน

8 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1
สายต่อมอเตอร์จะมีสีแสดงขั้วไว้แล้ว วงจรการกลับทางหมุน

9 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1
การต่อขั้วสำหรับให้มอเตอร์ทำงาน ตารางการต่อวงจร

10 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1
ทดลองที่ 1 การต่อวงจรเพื่อให้หุ่นยนต์เดินหน้า – ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย ขวา ตามต้องการ

11 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1
ทดลองการต่อวงจรเพื่อให้หุ่นยนต์เดินหน้า – ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย ขวา ตามต้องการ

12 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1
ไม่ว่าจะออกแบบโดยใช้มอเตอร์กระแสตรงใดๆก็ตามการต่อวงจรจะเหมือนกัน หรือถ้าใช้มอเตอร์แบบอื่นเช่นสเต็ปมอเตอร์ หรือ เซอร์โวมอเตอร์ก็ต้องรู้ว่า มอเตอร์ดังกล่าวทำงานแบบใด และจะควบคุมแบบใด ตอนต่อไปจะกล่าวถึงการขับมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt การต่อวงจรบนแผ่นโพโตบอร์ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google