งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานของระบบโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานของระบบโทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานของระบบโทรศัพท์
โดย ท.น.ท.3.2.2

2 ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น หัวต่อเคเบิล (Closure)
Telephone Network ชุมสายต่อผ่าน (Transit Exchange) ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น (Local Exchange) สถานีสื่อสัญญาณ (Transmission Node) Jumper ตู้พักปลายทาง (Distribution Point) Pot Head ตู้สลับสาย (Cross Cabinet) LU TR บ่อพัก (Man Hole) สายกระจาย (Drop Wire) MDF HOME ท่อร้อยสาย (Conduit) Primary Cable Secondary Cable เคเบิลใยแก้ว หัวต่อเคเบิล (Closure)

3 Fiber Optic Transmission
Remote Switching Unit Remote Switching Unit Laser Diode Avalanche Photo Diode Analog/Digital Converter Light Source Laser/LED Photo Electric Effect Fiber-Optic Cable Fiber-Optic Cable Digital /Analog Converter Repeater Type Single Mode Fiber Optic Dimension Core/Clad 8/125, 9/ m Loss dB/km

4 NEAX 61 E System Basic Structure
Application Subsystem Switching Subsystem Time Division Network Time Switch Terminal Circuit Interface circuit S M U X Space Switch P M U X Controller Time Switch S M U X Speech Path Controller Operation and Maintenance System Processor Subsystem Call Processor Call Processor Memory Memory Alarm Display Bus Controller Magnetic Tape Unit O & M Terminal Test and Supervision O & M Processor Memory High Integrated Bus

5 Thank You For Joining Us


ดาวน์โหลด ppt การทำงานของระบบโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google