งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital Data Communication Technique Data Transmission in Computer การส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะมีส่งข้อมูลใน ลักษณะ 0 1 เท่านั้นซึ่งการประมวลผลโดย CPU จะมีการครั้งละกี่บิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital Data Communication Technique Data Transmission in Computer การส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะมีส่งข้อมูลใน ลักษณะ 0 1 เท่านั้นซึ่งการประมวลผลโดย CPU จะมีการครั้งละกี่บิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital Data Communication Technique Data Transmission in Computer การส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะมีส่งข้อมูลใน ลักษณะ 0 1 เท่านั้นซึ่งการประมวลผลโดย CPU จะมีการครั้งละกี่บิต จะขึ้นอยู่กับ สถาปัตยกรรมของตัว CPU เอง

2 Digital Data Communication Technique Data Transmission in Computer I/O Channel I/O Channel Microchannel Microchannel System unit Bus System unit Bus Bus Bus Internal Storage Internal Storage

3 Digital Data Communication Technique Data Transmission in Computer

4 Internal Storage and Gating Internal Storage and Gating

5 Digital Data Communication Technique Data Transmission in Computer Convert Serial to Parallel or Parallel to Serial Line Adapter จะใช้ชิป USART(Univeral Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter Chip) ในการแปลง สัญญานในการ รับ - ส่ง ระหว่าง คอมพิวเตอร์และ peripherals

6 Convert Serial to Parallel or Parallel to Serial Convert Serial to Parallel or Parallel to Serial


ดาวน์โหลด ppt Digital Data Communication Technique Data Transmission in Computer การส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะมีส่งข้อมูลใน ลักษณะ 0 1 เท่านั้นซึ่งการประมวลผลโดย CPU จะมีการครั้งละกี่บิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google