งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พระวรสารใดที่กล่าวถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้า? LF ก. มัทธิว และลูกา ข. มาระโก และ ยอห์น ค. มัทธิว และ ยอห์นง. มาระโก และ เปโตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พระวรสารใดที่กล่าวถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้า? LF ก. มัทธิว และลูกา ข. มาระโก และ ยอห์น ค. มัทธิว และ ยอห์นง. มาระโก และ เปโตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. พระวรสารใดที่กล่าวถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้า? LF ก. มัทธิว และลูกา ข. มาระโก และ ยอห์น ค. มัทธิว และ ยอห์นง. มาระโก และ เปโตร

5

6 2. พระวรสารใดที่กล่าวถึงบรรดาโหราจารย์? ก. ยอห์น ข. ลูกา LF ง. มาระโก ค. มัทธิว

7

8 3. พระวรสารเล่มใดที่กล่าวถึงคนเลี้ยงแกะ มานมัสการพระกุมารเยซู? LF ก. ลูกา ข. มัทธิว ค. มาระโก ง. ยอห์น

9

10 4. ลูกพี่ลูกน้องที่พระนางมารีย์เสด็จไปเยี่ยมชื่ออะไร? LF ง. ซาโลเม ข. เอลีซาเบธ ก. อันนา ค. มารีย์มักดาลา

11

12 5. ตามคำบอกเล่าในพระวรสารนักบุญมัทธิว มีโหราจารย์กี่คน? LF ก. 3 คน ข. มิได้บันทึกไว้ ค. 5 คน ง. 7 คน

13

14 6. พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดที่ใด? LF ข. คาเปอร์นาอูมก. นาซาเร็ธ ค. เบ็ธไซดาง. เบ็ธเลเฮม

15

16 7. ทูตสวรรค์ที่ปรากฏมาหาพระนางมารีย์ชื่ออะไร? LF ข. ราฟาแอล ค. คาเบรียล ก. มีคาแอล ง. เอ็มมานูแอล

17

18 8. พระนางมารีย์ภาวนาบทเพลงสรรเสริญ (Magnificat) กับใคร? LF ง. เอลีซาเบธ ก. ปิลาต ข. ทูตสวรรค์คาเบรียล ค. อันนา

19

20 9. พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดในรัชสมัย ของจักรพรรดิโรมองค์ใด? LF ก. ซีซาร์ ออกัสตัสข. ทูตสวรรค์คาเบรียล ค. อันนาง. เอลีซาเบธ

21

22 10. นักบุญโยเซฟพาพระกุมารหนีกษัตริย์เฮโรด ไปยังประเทศใด? LF ก. เลบานอน ข. บาบิโลน ค. ซีเรีย ง. อียิปต์

23

24 11. พระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยที่ใด จนพระชนมายุ 30 พรรษา? LF ข. นาซาเร็ธก. สะมาเรีย ค. เบธเลเฮมง. คาฟานาอูม

25

26 12. เมืองนาซาเร็ธอยู่ที่ใด? LF ก. ยูเดีย ข. ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ค. กาลิลี ง. ทศบุรี

27

28 13. ผู้เฒ่าที่กล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้า เมื่อถวายพระกุมารในพระวิหารคือ? LF ข. กามาลิเอลก. เศคาริยาห์ ค. อิสสิยาห์ง. สิเมโอน

29

30 14. เศคาริยาห์ที่กล่าวถึงในพระวรสารนักบุญลูกาคือใคร? LF ข. ศิษย์คนหนึ่ง ก. สามีของเอลีซาเบท ค. ประกาศกท่านหนึ่ง ง. บิดาของบารับบัส

31

32 15. พระวรสารเล่มใดกล่าวถึงลาและวัวที่ให้ความอบอุ่น เมื่อพระกุมารเยซูทรงบังเกิด? LF ก. ไม่มีเล่มใดกล่าวถึง ข. ลูกา ค. มัทธิวง. มาระโก

33 ขอแสดงความยินดี ท่านได้ 1 ล้านยูโร


ดาวน์โหลด ppt 1. พระวรสารใดที่กล่าวถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้า? LF ก. มัทธิว และลูกา ข. มาระโก และ ยอห์น ค. มัทธิว และ ยอห์นง. มาระโก และ เปโตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google