งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมวัยของพระเยซูเจ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมวัยของพระเยซูเจ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมวัยของพระเยซูเจ้า

2

3 1. แม่ของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร?
ก. มารีย์ ข. เอลีซาเบธ ค. อันนา ง. อีซาเบลา L F

4

5 2. คู่หมั้นของแม่ของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร?
ก. มีคาห์ ข. ยอห์น ค. โยเซฟ ง. เศคาริยาห์ L F

6

7 3. บิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้ามีอาชีพอะไร?
ก. ช่างไม้ ข. เลี้ยงแกะ ค. พ่อค้า ง. นักกฎหมาย L F

8

9 4. พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดที่เมืองอะไร?
ก. เยรูซาเล็ม ข. เบธเลเฮม ค. นาซาเร็ธ ง. คาเปอร์นาอูม L F

10

11 5. ผู้ที่มาหาพระกุมารเยซูพวกแรกคือใคร?
ก. ชาวเลวี ข. คนเลี้ยงแกะ ค. สมณะ ง. บัณฑิต L F

12

13 6. บรรดานายชุมพาบาลพบพระกุมารเยซูที่ไหน?
ก. พระวิหาร ข. โรงแรม ค. ศาลาธรรม ง. ถ้ำเลี้ยงสัตว์ L F

14

15 7. บรรดาปราชญ์ที่มากราบนมัสการ
พระกุมารเยซูคือใคร? ก. ผู้มีปรีชา ข. ผู้รอบรู้ ค. โหราจารย์ ง. นักดาราศาสตร์ L F

16

17 8. ผู้ที่ต้องการฆ่าพระเยซูเจ้าตั้งแต่เกิดคือใคร?
ก. เนโรห์ ข. เฮโรเดียส ค. ซาโลมอน ง. เฮโรด L F

18

19 9. ในการถวายพระกุมารในพระวิหาร ผู้เฒ่าที่อยู่ในพระวิหารชื่ออะไร?
ก. สิเมโอน ข. เศคาริยาห์ ค. มารูสเลมี อิสยาห์ L F

20

21 10. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์หนีกษัตริย์เฮโรดไปอยู่ที่ใด?
ก. เมโสโปเตเมีย ข. ซีเรีย ค. กรีก ง. อียิปต์ L F

22

23 11. เมื่อกลับจากประเทศอียิปต์ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ที่ใด?
ก. ไคไร ข. นาซาเร็ธ ค. คานา ง. เอมมาอูส L F

24

25 12. พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร เมื่อมีพระชนมายุเท่าใด?
ก. 3 ปี ข. 6 ปี ค. 12 ปี ง. 15 ปี L F

26

27 13. พระเยซูเจ้าทรงสืบเชื้อสายมาจาก
กษัตริย์พระองค์ใด? ก. ซาอูล ข. อิสสิยาห์ ค. เนโรห์ ง. ดาวิด L F

28

29 14. ลุงของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร?
ก. เศคาริยาห์ ข. เยเรมีห์ ค. อิสสิยาห์ ง. ยอห์น L F

30

31 15. บุตรของนางเอลีซาเบธซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง ของพระเยซูเจ้าชื่ออะไร?
ก. คาเบรียล ข. มัทธิอัส ค. ลูกา ง. ยอห์น L F

32 ขอแสดงความยินดี ท่านได้ 1 ล้านยูโร Correct


ดาวน์โหลด ppt ปฐมวัยของพระเยซูเจ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google