งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (8) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (8) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (8) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

2 หลักเกณฑ์การเรียงบัตรรายการ
1. ให้จัดเรียงตามลำดับพยัญชนะภาษาไทย ก - ฮ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฎ ฐ ฑ ฉ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร(ฤ) ล(ฦ) ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

3 เรียงตามลำดับ (ตามรูปที่เขียน) ไม่ใช่เสียงที่ได้ยิน เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก เสียงที่ได้ยินคือ อักษร ย แต่การเรียงต้องเรียงไว้ที่อักษร อ 2. ให้จัดเรียงคำที่มีตัวสะกด (พยัญชนะ) ก่อนคำที่มีสระ ของพยัญชนะเดียวกัน กก ---> กด ---> กบ ----> กอ ---> กระทะ ----> กะทิ ---> กีฬา ---> กุญแจ

4 3. ให้จัดเรียงคำตามรูปสระที่ใช้ กรณีที่เป็นพยัญชนะเดียวกัน
3. ให้จัดเรียงคำตามรูปสระที่ใช้ กรณีที่เป็นพยัญชนะเดียวกัน แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 อะ อุ เอื- อั อู เอีะ อัะ เอ แอ อำ เอะ แอะ อิ เอา โอ

5 แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 อี เอาะ โอะ อึ เอิ ใอ อื เอี ไอ เอีะ

6 4. กรณีคำ หรือวลีที่ซ้ำกันทั้งพยัญชนะ และสระให้พิจารณา อักษรอยู่ถัดไป
4. กรณีคำ หรือวลีที่ซ้ำกันทั้งพยัญชนะ และสระให้พิจารณา อักษรอยู่ถัดไป การบ้าน การเมือง การศึกษา

7 5. ตัว ฤ ฤา ให้จัดเรียงหลังพยัญชนะ ร
5. ตัว ฤ ฤา ให้จัดเรียงหลังพยัญชนะ ร รำ เรา โรง ฤดูหนาว ตัว ฦ ฦา ให้จัดเรียงหลังพยัญชนะ ล ลอกเลียน แลกเปลี่ยน ฦาชา

8 6. คำย่อ ทั้งบุคคล และองค์การ ให้เรียงก่อนชื่อเต็ม
6. คำย่อ ทั้งบุคคล และองค์การ ให้เรียงก่อนชื่อเต็ม ย.ย. สามเสน ย.อ. ปรีดีเวช ยงยุทธ ยรรยง

9 7. คำย่อที่ยอมรับกันแพร่หลาย ให้เรียงตามลำดับ อักษรแบบคำเต็ม
7. คำย่อที่ยอมรับกันแพร่หลาย ให้เรียงตามลำดับ อักษรแบบคำเต็ม ดอกแก้ว ดอกคำใต้ ดร.ชิวาโก (ดอกเตอร์ชิวาโก)

10 8. ผู้แต่งที่มีอักษรพยางค์แรก ๆ ซ้ำกันให้เรียงตาม ลำดับพยัญชนะที่อยู่ถัดไป
ประยูร จรรยาวงษ์ ประโยชน์ รักดี ประสพ รัตตากร

11 9. ผู้แต่งชื่อซ้ำกันให้เรียงตามนามสกุล
9. ผู้แต่งชื่อซ้ำกันให้เรียงตามนามสกุล วิลาศ บุนนาค วิลาศ มณีวัต 10. ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์สูงกว่า เรียงก่อนบรรดาศักดิ์ ต่ำกว่า ศรีสุนทรโวหาร, พระยา ศรีสุนทรโวหาร, พระ

12 11. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ เรียงตามชื่อสกุล
โทนี, จอนท์ โทนี, แบลร์ 12. กรณีชื่อหนังสือเป็นตัวเลขให้เขียนตามเสียงที่เปล่ง ออกมา เช่น 1001 อ่านว่า พันหนึ่งทิวา ไม่ใช่หนึ่งพัน หนึ่งทิวา หรือ 100 ปีสุนทรภู่ อ่านว่าร้อยปีสุนทรภู่ ไม่ใช่หนึ่งร้อยปีสุนทรภู่ จึงเรียงไว้ที่อักษร ร

13 13. หนังสือทางประวัติศาสตร์ของชาติใดชาติหนึ่ง ให้เรียงตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ไทย - ประวัติศาสตร์ ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงสุโขทัย ไทย - ประวัติศาสตร์ - ศรีอยุธยา ไทย - ประวัติศาสตร์ - ธนบุรี

14 การเรียงบัตรรายการภาษาอังกฤษ
1. ให้ยึดหลักเรียงตามอักษร (letter by letter) ของแต่ละคำ (word) คำสั้นมาก่อนคำยาว New Hamphire New York News week Newspaper

15 2. ไม่คำนึงถึง article (a an the) หรือ La Les (ภาษา ฝรั่งเศส) (หากอยู่ในวลีให้คำนึงถึงลำดับของ Article ด้วย) The best in Thai cooking Best plays of the sixties Economic concepts An economic limosine

16 3. คำย่อ ให้เรียงตามลำดับคำเต็ม เช่น Dr. Doctor
Doctor Luke Dr. Norton’s wife Doctors on Horseback

17 4. เครื่องหมาย punctuation ไม่นำมาพิจารณา ในการเรียงคำ
Geology Geology as a profession Geology as a science Geology, economics Geology - New York Geology - West Virginia


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (8) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google