งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008
ภญ.ญาศินี ตั้งวงษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

2 1.วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร
ใช้สำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใน เด็ก ผู้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ป้องกันได้กรณีเป็น 3 สายพันธ์ในวัคซีน หรือใกล้เคียง ไม่ป้องกัน Influenza like illness ได้รับเชื้อก่อนฉีด บุคคลที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ควรฉีดทุกปี

3 2.ข้อมูลที่ควรทราบ ข้อห้ามใช้
แพ้ส่วนประกอบในวัคซีน ไข่ โปรตีนไก่ นีโอมัยซิน ฟอร์มาลดีไฮด์ Octoxinol-9 มีไข้สูง ติดเชื้อเฉียบพลัน ผสมวัคซีนอื่นในไซรินจ์เดียวกัน ฉีดเข้าส้นเลือดโดยตรง

4 ข้อควรระวัง กรณีอยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ(immunosuppression) แจ้งให้ทราบก่อนฉีด หลังฉีด 2-3 วัน ผลเลือด อาจเป็นผลบวกลวง (false positive) การใช้วัคซีนร่วมกับยาอื่น ใช้กับวัคซีนอื่นได้ในเวลาเดียวกัน แต่คนละตำแหน่ง การตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกันอาจลดลง หากกำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์ รังสีบำบัด cytotoxic drug

5 3.วิธีใช้วัคซีน เด็กตั้งแต่ 36 เดือน-ผู้ใหญ่ * 1 โด๊ส 0.5 มล.
เด็กตั้งแต่ 36 เดือน-ผู้ใหญ่ * 1 โด๊ส 0.5 มล. เด็ก 6-35 เดือน * 1 โด๊ส มล.แล้วแต่คำแนะนำแต่ละประเทศ สำหรับเด็กที่ไม่เคยฉีด แนะนำให้ฉีดอีก 1 เข็มหลังจากเข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือใต้ผิวหนังลึกๆ

6 4.อาการไม่พึงประสงค์ ปวดศรีษะ กล้ามเนื้อ ข้อ
มีไข้ เหงื่อออก ไม่สบายตัว สั่น ล้า อาการเฉพาะที่ เช่น แดง ปวด บวม ห้อเลือด ตุ่มนูนบริเวญที่ฉีด ผื่น ลมพิษ คัน ปริมาณเกร็ดเลือดลดลงชั่วคราว ทำให้เลือดออกง่ายหรือช้ำ มีการบวมของต่อมในคอ ใต้รักแร้ ขาหนีบ

7 ปวดปลายประสาท อาการชัก อาการผิดปกติของระบบประสาท
เสียสมดุล สูญเสียการตอบสนองของร่างกาย อัมพาตบางส่วนหรือทั่วร่าง อาการแพ้ บวม การอักเสบของหลอดเลือด

8 5.ข้อมูลเพิ่มเติม วัคซีนขนาด 0.5 มล. ประกอบด้วยเชื้อไวรัสชนิดตาย แพร่พันธุ์ ในไข่ไก่ มีแอนติเจนดังนี้ A/Solomon Island/3/2006 (H1N1)-like strain IVR 145 A/Brisbane/10/2007 (H3N2)-like strain IVR 147 B/Florida/4/2006- like strain B/Brisbane/3/2007 ทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณ 15 microgramsของฮีแมกกลูติน

9 ส่วนประกอบอื่นๆ การบรรจุ ไธเมอโรซาล สารละลายบัฟเฟอร์ น้ำกลั่นสำหรับฉีด
เป็นน้ำยาแขวนตะกอน ขวดละ 0.5 มล. จำนวน 5 ขวด หลังการเขย่าจะมีสีขาวขุ่นเล็กน้อย

10 ยุทธศาสตร์การเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น
ยุทธศาสตร์การเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น จัดหาวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันบุคลากร พัฒนาระบบเก็บสำรอง และบริหารสต็อคด้วย VMI กระจายเวชภัณฑ์ให้เหมาะกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีน และยาในประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองในระยะยาว

11 แนวทางการสนับสนุนวัคซีน
กรมแจ้งยอดการกระจาย หน่วยงานที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ตามที่กำหนดให้แจ้งกลับภายใน 5 พ.ค.2551 เมื่อได้รับวัคซีนงวดแรก ให้บันทึกจำนวนคงคลังภายในวันที่ได้รับ โดยใช้ password เดิม โรงพยาบาลที่ยังไม่เคยเบิกระบบ VMI ให้แจ้งชื่อผู้ประสาน และบันทึกข้อมูลFLU1

12 หน่วยงานที่มีการจัดส่งเพียง 1 รอบ จะไม่มีจุดเติมสินค้า ROP
ติดตามการใช้วัคซีนโดยใช้ user name=FLUVMI /password=FLU01 วัคซีนหมดอายุ เดือนมกราคม 2552 ช่วงการรณรงค์ให้วัคซีน ให้บันทึก on hand ทุกสัปดาห์ จนสิ้นสุดโครงการ(ทั้งยาและวัคซีนแม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)จากนั้นบันทึกเดือนละครั้ง

13 Download ข้อมูล/ยอดสนับสนุนที่ htpp://beid. ddc. moph. go
Download ข้อมูล/ยอดสนับสนุนที่ htpp://beid.ddc.moph.go.th สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ , สำนักโรคติดต่อทั่วไป

14 VMI Vendor Management Inventory

15 การลงข้อมูล 1.ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2551 ให้บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังของวัคซีนและ Tamiflu ทุกศุกร์ จนวัคซีนหมดจากสต็อค 2.เมื่อวัคซีนหมดสต็อคให้บันทึกสินค้าคงคลัง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันทุกสิ้นเดือน 3.ยกเลิกการสนับสนุนชุดทดสอบตั้งแต่ มีนาคม 2551

16 ขั้นตอนการเบิก เข้าเวบไซต์ขององค์การเภสัชกรรม UserName & Password
บันทึก inventory On hand Save/OK Post inventory


ดาวน์โหลด ppt วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google