งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง
First version of slide on 04-July-2007 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.บุรินทร์ รุจจน พันธุ์ . ปรับปรุง 9 มิถุนายน

2 ประวัติภาษา Basic History : - BASIC by Dartmount College 1960
ภาษาเบสิค (BASIC: Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code) พัฒนาโดย จอห์น เคมเมนี (John Kemeny) และ ธอมัส เดิรตส์ (Thomas Kurtz) วิทยาลัยดาร์ทเมิร์ท (Dartmouth College) ในปี ค.ศ. 1963 History : - BASIC by Dartmount College 1960 - BASIC for Altair by Bill Gates - GWBasic by Microsoft - QuickBasic by Microsoft - Visual Basic by Microsoft ข้อมูลจาก

3 ActiveX Control in ToolBox
IDE ของ Visual Basic Integrated Development Environment ActiveX Control in ToolBox

4 ActiveX Control ใน ToolBox
Pointer PictureBox TextBox Label Frame CommandButton Check Box OptionButton ComboBox ListBox HScrollBar VScrollBar Timer DriveListBox DirListBox FileListBox Shape Line Data Image OLE อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข ข้อมูลจาก

5 ActiveX Control ที่ควรรู้จัก
Label คือ แถบข้อความ ใช้แสดงข้อความ ไม่สามารถรับข้อมูลเข้า TextBox คือ กล่องข้อความ ใช้สำหรับรับข้อมูล หรือแสดงผลจากการประมวลผล CommandButton คือ ปุ่มคำสั่ง ใช้สำหรับรอรับการกดปุ่ม <Enter> หรือคลิ๊กเมาส์ ListBox คือ กล่องรายการข้อมูล แบบแสดงรายการคงที่ OptionButton คือ ตัวเลือกแบบรับการเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวในหลายตัวเลือก ComboBox คือ กล่องรายการข้อมูล แบบ Drop Down List Frame คือ กรอบที่ใช้แยกกลุ่มของวัตถุออกเป็นกลุ่ม CheckBox คือ ตัวเลือกแบบเลือก หรือไม่เลือก Image คือ วัตถุสำหรับแสดงรูปภาพ Timer คือ วัตถุที่ใช้ควบคุมเรื่องเวลา

6 ActiveX Control หลังถูกเพิ่มเข้า Tool Box
ActiveX Control คือวัตถุ (Object) ที่สามารถนำเข้า มาใช้ในฟอร์ม และเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ได้ตามต้องการ การเพิ่ม ActiveX Control เข้าสู่ IDE 1. Menu Bar, Project, Components หรือกดปุ่ม Ctrl + T 2. เมื่อให้เลือก Components ที่ต้องการแล้ว Click OK 3. Control จะปรากฎบน Toolbox ข้อมูลจาก

7 ปุ่มคำสั่ง (Command Button)
ปุ่มนี้มีเพื่อรับคำสั่งจากผู้ใช้ คำสั่งที่กำหนดเข้าไปในปุ่ม เช่น unload me คำสั่งอื่นที่อาจใส่เข้าไปในปุ่ม msgbox("hello") x = InputBox("abc", "def") msgbox(x)

8 ควบคุมวัตถุอื่นผ่านปุ่ม
ปุ่ม 2 ปุ่มนี้ควบคุมค่าใน Text Box ทำให้ค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ด้วยคำสั่ง Text1 = Text1 + 1 หรือ Text1 = Text1 - 1 ข้อมูลจาก

9 ควบคุมคุณสมบัติของ Text Box
มีคุณสมบัติ (Properties) มากมาย ในวัตถุ และก็แตกต่างกันตามประเภทของวัตถุ ซึ่งคุณสมบัติส่วนใหญ่สามารถเขียนโปรแกรมกำหนดค่าแทนค่าเดิมได้ เช่น Label1.FontSize = 10


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google