"> ">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 PHP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 PHP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/php Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 PHP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/php Page: 2 PHP History PHP (Professional HomePage) ถูกคิดค้นขึ้นในปีค. ศ.1994 ( พ. ศ.2537) โดย Mr.Rasmus Lerdorf เพื่อใช้ตรวจสอบสถิติการ เข้าชมเว็บของตนเอง ปีค. ศ.1995 มีการเผยแพร่ และพัฒนาเป็น PHP/FI หรือ PHP รุ่น 2 ให้มี ความสามารถมากขึ้น กลางปี ค. ศ.1996 เริ่มมีทีมพัฒนา โดยมี Mr.Zeev Suraski และ Mr.Andi Gutmans ร่วมทีม และได้ PHP รุ่น 3

3 http://www.thaiall.com/php Page: 3 GET & POST (1/2) http://localhost/x.php?a=5 <? response.write($_GET{"a"}); response.write($_GET["a"]); ?>

4 http://www.thaiall.com/php Page: 4 GET & POST (2/2) <? $a = $_GET{"a"} + $_REQUEST{"b"}; $b = $_POST{"b"}; response.write($a & $b) ?>

5 http://www.thaiall.com/php Page: 5 การทำงานแบบตามลำดับ <? echo 5; echo "abc"; ?> welcome to my webpage

6 http://www.thaiall.com/php Page: 6 การทำงานแบบตามลำดับ <? echo “ ”; echo 5; echo “abc welcome to my webpage”; ?>

7 http://www.thaiall.com/php Page: 7 คำสั่ง if เพื่อการทำงานตาม เงื่อนไข <? if (isset($_POST{"a"})) { $a = $_POST{"a"}; } else { $a = 0; } echo $a. $a; ?>

8 http://www.thaiall.com/php Page: 8 คำสั่ง for เพื่อ การทำซ้ำ (1/2) <? $n = $_REQUEST["a"]; for ($i=1;$i<=$n;$i++){ echo $i. " "; } ?>

9 http://www.thaiall.com/php Page: 9 คำสั่ง for เพื่อ การทำซ้ำ (2/2) <? srand(); for ($i=1;$i<=5;$i++){ echo $i,":”; echo rand(0,100); echo " "; } ?>

10 http://www.thaiall.com/php Page: 10 คำสั่ง while เพื่อ การทำซ้ำ <? $i=1; while ($i<=5){ echo $i,":",ord($i),"\n"; $i++; } ?>

11 http://www.thaiall.com/php Page: 11 คำสั่ง while กับอาร์เรย์ <? $ar = array(5,2,6,9,4); $i=0; while ($i<=4){ echo $i,":",$ar[$i],"\n"; $i++; } ?>

12 http://www.thaiall.com/php Page: 12 คำสั่ง foreach กับ อาร์เรย์ <? $ar = array(5,2,6,9,4); foreach($ar as $v){ echo $v,"\n"; } ?>

13 http://www.thaiall.com/php Page: 13 แสดงข้อมูลสลับสี <? $ar = array(5,2,6,9,4); $i=0; foreach($ar as $v){ if ($i++ % 2 == 0) echo "$v\n"; else echo " $v \n "; } ?> 5269452694


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 PHP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google