งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอหิวาต์เป็ด ไก่ (Fowl cholera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอหิวาต์เป็ด ไก่ (Fowl cholera)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคอหิวาต์เป็ด ไก่ (Fowl cholera)
เป็นโรคโลหิตเป็นพิษที่ร้ายแรงของไก่ และสัตว์ปีกอื่นๆ เช่น เป็ด ไก่งวง ห่าน ไก่ฟ้า และนกพิราบ สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Pasteurella multocida การติดต่อ 1. การเป็นโรคเริ่มแรกเกิดจากไก่อ่อนแอ เครียดตัวที่อ่อนแอในฝูงเริ่มป่วย 2. ไก่ป่วยแพร่โรค โดยเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย & อุจจาระ อาหาร สิ่งแวดล้อม 3. จากแมลง สัตว์พาหะ มนุษย์ และเครื่องใช้ Fowl cholera

2 อาการ ความไวของสัตว์ มาก น้อย
ความไวของสัตว์ มาก น้อย เป็ด > ไก่งวง > ไก่ (ไก่ใหญ่ > ไก่เล็ก) โดยทั่วไปจะพบโรคนี้ในไก่ที่มีอายุ > 4 เดือน ภาพแสดงความไวของการเป็นโรค Fowl cholera

3 อาการที่พบแบ่งออกเป็น
1.ชนิดรุนแรงมาก จะไม่ทันสังเกตอาการผิดปกติ แต่พบไก่ตายที่กรงหรือพื้นคอก 2. ชนิดรุนแรง ไก่ซึม อุจจาระร่วงมีสีเขียวปนเหลือง หงอนและเหนียงสีม่วง อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น หายใจลำบาก ไก่จะตายในเวลา 2-3 วัน Fowl cholera

4 3. ชนิดเรื้อรัง * มักมีวิการเฉพาะแห่ง หน้าและเหนียงบวม ข้อต่อขยายใหญ่
3. ชนิดเรื้อรัง * มักมีวิการเฉพาะแห่ง หน้าและเหนียงบวม ข้อต่อขยายใหญ่ หายใจมีเสียงดัง, น้ำมูกไหล คอบิด ไม่พบวิการที่เด่นชัด Fowl cholera

5 การวินิจฉัย 1.วิการ: เฉียบพลัน การอักเสบทั่วไป จุดเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ 2.ย้อมดูเชื้อจาก : เลือด, ตับ, ม้าม แต่บางครั้งในรายที่เป็นแบบเรื้อรังต้องเพาะเชื้อจากโพรงกระโหลกและร่องเพดานปาก Fowl cholera

6 การรักษา การป้องกันโรค ให้ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ/ ผสมอาหาร/ฉีด
ทำวัคซีน (แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนยังไม่ค่อยดี) 1. วัคซีนเชื้อตายของกรมปศุสัตว์ ผลิตเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในเป็ด แต่สามารถใช้ได้ในไก่ที่อายุ 6-8 สัปดาห์ และควร booster ซ้ำที่ สัปดาห์ และฉีดทุก 3 m. 2.วัคซีนเชื้อเป็น ของ USA. ยังไม่นิยมใช้ Fowl cholera


ดาวน์โหลด ppt โรคอหิวาต์เป็ด ไก่ (Fowl cholera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google