งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Register.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Register."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Register

2 Serial In - Serial Out Shift Registers
เข้าอนุกรม ออกอนุกรม จะเลื่อนข้อมูลตามสัญญาณ clock

3 ปัญหาข้อมูลโดนทำลาย เกิดจากการเลื่อนข้อมูล
ตัวรับอาจจะรับข้อมูลไม่ทัน เมื่อเราเคลียร์ข้อมูลด้วย 0000

4 การแก้ปัญหา การแก้ปัญหา สามารถเลือก Read, Write ได้
0->ป้อนกลับ, 1->รับอินพุท

5 Serial In - Parallel Out Shift Registers
เข้าอนุกรม ออกขนาน

6 Parallel In - Serial Out Shift Registers
เข้าขนาน ออกอนุกรม

7 Parallel In - Parallel Out Shift Registers
เข้าขนาน ออกขนาน

8 Bidirectional Shift Registers
สองทาง

9 Shift Register Counters
ตัวนับ Ring Counter RESTART

10 Shift Register Counters
ตัวนับ Johnson Counter

11 ROM & RAM

12 ROM Read Only Memory หน่วยตวามจำที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว เขียนทับไม่ได้ ถูกกำหนดข้อมูลมาจากผู้ผลิตแล้ว ROM ที่เขียนทับได้ EPROM สามารถลบข้อมูลได้ด้วยรังสี UV EEPROM สามารถลบข้อมูลได้ด้วยไฟฟ้า Flash สามารถลบข้อมูลได้ด้วยไฟฟ้า เขียนได้หลายครั้ง

13 ROM ใน PC (8088) ROM Address bus Data bus A0-A10 O0-O10 CE OE
CE = chip enable OE = output enable = Trigger ที่ขอบขาลง Control bus

14 ROM ใน PC (8088) Memory Interface 8088/8086 A0-A10 ROM Chip A0-A10 CS
Address bus A0-A10 CS MEMR CE OE Control bus O0-O10 Data bus D0-D10

15 IC EPROM EPROM Density Capacity 2716 16K 2K  8 2732 32K 4K  8 27C64

16 Time Diagram ของ EPROM กับ CPU
Address CE OE Output High-Z

17 RAM ใน 8088 สมมติว่า มี 4 Bank Bank ละ 8K , 1 แอดเดรส = 8 บิท (8K  8)
. เราสามารถใช้เทคนิคให้เข้าถึง RAM ได้ถึง 16K จำนวน 2 Bank รวมเป็น 32K 8 K โดยใช้ 14 บิท (A0 - A13 ) และเพิ่ม 1 – 2 Decoder มา 1 ตัว

18 CPU & SRAM ใน 8088 A0 A1 .. A12 SRAM D0 4 Bank D1 Bank ละ 8K  8 ..
Low Byte Bank 0 13 A0-A10 WE CE OE 16 13 A0-A12 WE OE CE High Byte Bank 0 SRAM 4 Bank Bank ละ 8K  8 D0 D1 .. D15 13 A0-A12 Low Byte Bank 1 WE 0 -> CS0 = 0, CS1 = 1 1 -> CS1 = 0 , CS0 = 1 CE 13 OE 16 MEMW CS0 A0-A12 A13 Address Decoder CS0 CS1 WE CS1 High Byte Bank 1 CE MEMR OE

19 สมมติว่าจะ READ ข้อมูลที่ Bank 0
A0 - A12 A13 MEMR D0 - D12

20 สมมติว่าจะ READ ข้อมูลที่ Bank 1
A0 - A12 A13 MEMR D0 - D12

21 สมมติว่าจะ WRITE ข้อมูลที่ Bank 0
A0 - A12 A13 MEMW D0 - D12


ดาวน์โหลด ppt Register.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google