งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำลองการทำงานของมอเตอร์ Mono Pole Motor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำลองการทำงานของมอเตอร์ Mono Pole Motor"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำลองการทำงานของมอเตอร์ Mono Pole Motor
อ.มนตรี สุขเลื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

2 ทฤษฎีเบื้องต้น ของแม่เหล็กไฟฟ้า
กฏมือซ้ายของเฟลมมิ่ง หรือ กฏของมอเตอร์   ที่มา: ทฤษฎีเบื้องต้น ของแม่เหล็กไฟฟ้า

3 ทิศทางการหมุน Direction Flux เส้นแรงแม่เหล็ก Electrical motive force กระแสไฟฟ้า ที่มา:

4 เตรียมอุปกรณ์ ทำมอเตอร์ Mono Pole Motor
1. ถ่านไฟฉาย 2. ถ่านนาฬิกา 3. แม่เหล็กถาวร 4. ลวดทองแดง 5. มีด Cutter เตรียมอุปกรณ์ ทำมอเตอร์ Mono Pole Motor

5 ประกอบอุปกรณ์ ประกอบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา
แม่เหล็กถาวร ประกอบอุปกรณ์

6 ส่วนของขดลวด ส่วนของขดลวดสามารถออกแบบเป็นรูปแบบต่างๆ ได้
แต่ต้องไม่มีนำหนักมากเกิน ที่ตัวลวดจะหมุนได้ รูปแบบของขดลวดต้องมีความสมมาตรซ้าย-ขวา ใช้มี cutter ขูดเอาสารเคลือบออก ส่วนของขดลวด

7 ประกอบชุดทดลอง นำลวดและชุดโครงสร้างมาประกอบดังรูป
เป็นจุดสัมผัสที่ทำให้การไหลของกระแสครบวงจร ประกอบชุดทดลอง

8 แสดงภาพการตัดกันของสนามแม่เหล็ก และกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดการหมุน ของขดลวด
การไหลของกระแสไฟฟ้า ที่ถ่านไฟฉายจะต้องเป็นจุดหมุนที่ดีของขดลวด อาจใช้ค้อนเคาะเพื่อให้ บุ๋มเป็นจุดหมุนได้ เส้นแรงแม่เหล็ก อธิบายหลักการทำงาน

9 แฟคเตอร์ที่เกี่ยวข้องต่อความแรงในการหมุน
สูตรที่เกี่ยวข้องกับแรงในการหมุนของมอเตอร์ F=IBN F= แรงในการหมุน I=กระแสไฟฟ้า N=จำนวนรอบขดลวด B=เส้นแรงแม่เหล็ก แฟคเตอร์ที่เกี่ยวข้องต่อความแรงในการหมุน

10 ตัวอย่างการออกแบบขดลวด


ดาวน์โหลด ppt การจำลองการทำงานของมอเตอร์ Mono Pole Motor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google