งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์เลข A ซื้อปากกามาในราคา 40 บาท ขายต่อให้ B ในราคา 50 บาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์เลข A ซื้อปากกามาในราคา 40 บาท ขายต่อให้ B ในราคา 50 บาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์เลข A ซื้อปากกามาในราคา 40 บาท ขายต่อให้ B ในราคา 50 บาท
ก. ขาดทุน ข.เสมอตัว ค.กำไร 10 บาท ง. กำไร 20 บาท จ. กำไร 30 บาท

2 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต
เมื่อเราเห็นโจทย์เลข ครั้งแรก เรารับรู้และรู้สึกอย่างไร โจทย์ชีวิต ความรู้สึกของเรา เมื่อเรารับรู้เหตุการณ์ สถานการณ์/ปัญหา หรือภารกิจที่เราได้รับมอบหมาย

3 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต
1.ถ้า เรารู้สึกว่ามันง่าย เราอาจได้คำตอบ 30 บาท นั่นคือ 70-40 = กำไร 30 บาท โจทย์ชีวิต 1.ถ้าเรารับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันง่าย เราอาจทำงานโดยอยู่บนพื้นฐาน ความประมาท เราอาจละเลย ประเด็นหรือภารกิจที่สำคัญ บางประเด็น เราประมาทและมองโลกง่ายเกินไป

4 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต
2.ถ้าเรารับรู้และคิดไป ตามตัวหนังสือที่พาไป เราอาจได้คำตอบ 10 บาท โจทย์ชีวิต 2.ถ้าเราให้สถานการณ์และความรู้สึก เป็นตัวนำในการดำเนินชีวิต เราก็จะขาดจุดยืน ขาดความเป็นเหตุ เป็นผล ใช้สิ่งแวดล้อม สถานการณ์เป็น ตัวชักนำ อาจต้องสูญเสียจุดยืน ระวังอย่าให้ความรู้สึก และ สถานการณ์โน้มนำในการคิด มากว่าการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

5 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต
3.ถ้าเรารับรู้และรู้สึกว่ามันซับซ้อน คิดแบบในใจ ประมาณการณ์เอา เรามักได้คำตอบเสมอตัว เราอาจต้องการความเป็นรูปธรรมในชีวิต โจทย์ชีวิต ถ้าเราใช้การคิด โดยไม่ลงมือกระทำ ไม่ทำให้เป็นรูปธรรม เราก็จะไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและงานที่ปรากฏว่ามีความยาก ง่าย เพียงใด

6 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต
4.ถ้าเราคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุ-เป็นผล คำตอบคือ 20 บาท โจทย์ชีวิต 4.ถ้าเรามองชีวิต อย่างเป็นระบบเข้าใจเหตุ – รับรู้ผล เราก็จะสามารถเดินทางชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต
5. แต่ถ้าไม่คิด ไม่รับรู้ ไม่สนใจ จะทำอะไรก็ทำไป ไร้สาระ โจทย์ชีวิต 5. ตอไม้ที่ตายแล้ว รอเพียงวันให้สังขารผุผังตามกาลเวลา และ โลกช่างเลวร้ายสำหรับคุณเหลือเกิน

8 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต
เรารู้สึกอย่างไรกับคนที่มีความคิดเห็น/คำตอบไม่ตรงกับเรา 1. ของฉันถูกแน่นอน ของคนอื่นผิด 2. ฉันผิดแน่ๆๆ เพราะฉันมันไม่เอาไหน ของใครๆก็ถูกหมดเลย 3. ฉันก็ไม่ได้เรื่อง คนอื่นก็พอกัน วิทยากรก็ไร้สาระเอาอะไรมาให้ทำ 4.. ฉันก็อาจถูกหรือผิด เพื่อนๆก็อาจผิด หรือถูก ลองมาฟังซิ แต่ละคำตอบคิดกันอย่างไร โจทย์ชีวิต เรามองตน และมองผู้อื่นอย่างไรในชีวิตจริง I am OK , You are not OK 2. I am not OK, You are OK 3. I am not OK, 4. I am OK ,

9 และในระหว่างการทำกิจกรรมโจทย์เลข ตัวเราเป็นอย่างไร ลองย้อนกลับไปมอง เพราะชีวิตท่านก็มีพฤติกรรมอย่างนั้น จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

10 เช่น การกอดอก. การจับมือ กุมมือ ขมวดคิ้ว. ยักคิ้ว เม้มริมฝีกปาก
เช่น การกอดอก การจับมือ กุมมือ ขมวดคิ้ว ยักคิ้ว เม้มริมฝีกปาก สั่นขา เกาศีรษะ คอตก ไหล่ห่อ กระสับกระส่าย ทำตาถมึงทึง ไม่กระพริบตา ทำตาเศร้า ตาละห้อย ตาเลื่อนลอย ถอนหายใจ เบื่อ ไม่สบตาคน เราทำเมื่อไหร่ เรามักทำในช่วงเวลาไหน เหตุใดเราแสดงออกอย่างนั้น แล้วเราคิดว่าเหมาะสมเป็นสุขหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt โจทย์เลข A ซื้อปากกามาในราคา 40 บาท ขายต่อให้ B ในราคา 50 บาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google