งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง
( LBP )

2 งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
หอผู้ป่วยออร์โธชาย 3 งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

3 กระดูกสันหลังแบ่งเป็นช่วงต่างๆ คือ
- กระดูกสันหลังส่วนคอมี 7 ชิ้น - กระดูกสันหลังส่วนอก มี 12 ชิ้น - กระดูกสันหลังส่วนเอว มี 5 ชิ้น - กระดูกสันหลังส่วนสะโพก มี 5 ชิ้น - กระดูกสันหลังส่วนกระดูกก้นกบ มี 4 ชิ้น

4 ภายในโพรงกระดูกสันหลัง
เป็นที่อยู่ของ 1. ประสาทไขสันหลัง 2. ปมประสาท 3. รากประสาท กระดูกสันหลังแต่ละข้อจะยึดต่อกันด้วยหมอนรองกระดูก มีหมอนที่ทำให้เกิดความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสามารถเคลื่อนไหวลำตัวได้หลายทิศทาง

5 หน้าที่ของกระดูกสันหลัง
1. รับและกระจายน้ำหนักของร่างกายท่อนบน 2. เป็นเกราะป้องกันไขประสาทและ รากประสาท 3. ช่วยในการเคลื่อนไหวอิริยาบถได้แก่ การก้ม การเงย หรือแอ่นหลัง บิดตัว

6 สาเหตุของอาการปวดหลัง
1. มีความผิดปกติมาตั้งแต่เกิด 2. การได้รับอุบัติเหตุบริเวณกระดูกสันหลังและสะโพก 3. โรคติดเชื้อ เช่น วัณโรคของกระดูกสันหลัง 4. เนื้องอกเช่น มะเร็งกระดูกสันหลัง 5. การเสื่อมของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูก 6. กล้ามเนื้ออักเสบ 7. ความเครียดทางอารมณ์ และความวิตกกังวล 8. โรคจากอวัยวะภายใน 9. โรคชองเส้นเลือด 10. ท่าทางและอิริยาบถในชีวิตประจำวันไม่ถูกต้องร่วมกับกล้ามเนื้อ หลังอ่อนแอ

7 โครงสร้างของกระดูกสันหลังและเส้นเลือดที่มาเลี้ยง

8 การรักษาของแพทย์ 1. การใช้ยา เช่น ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ NSAID และยากล่อมประสาท 2. การทำกายภาพบำบัด เช่น การนวดกล้ามเนื้อ การใช้ความร้อน ความเย็น การดึงถ่วงน้ำหนัก 3. การนอนพัก พบว่าการนอนพักอย่างเต็มที่อยู่กับเตียง 2 วัน จะช่วยลดความดันภายในหมอนรองกระดูกลง อาการปวดจะบรรเทา 4. การบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ลดความเจ็บปวด 5. การใช้เครื่องพยุงหลัง เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง 6. การรักษาโดยวิธีผ่าตัดเมื่อ การรักษาดังกล่าวไม่ได้ผล หรือ เรื้อรัง และรุนแรง


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google