งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชเส้นใย Fiber Crops ท่านรู้จักกี่ชนิด ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชเส้นใย Fiber Crops ท่านรู้จักกี่ชนิด ?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชเส้นใย Fiber Crops ท่านรู้จักกี่ชนิด ?

2 การแช่ Hemp ในฝรั่งเศส การแช่ Hemp ในฝรั่งเศส
Abaca หรือ manila hemp Hemp ในฝรั่งเศส การแช่ Hemp ในฝรั่งเศส การแช่ Hemp ในฝรั่งเศส

3 ป่านศรนารายณ์ (Sisal)
การปลูกป่านศรนารายณ์ ดอก การทำเส้นใยจากป่านศรนารายณ์ หน่ออ่อน การตัด-เก็บเกี่ยวป่านศรนารายณ์

4 กันชง และกันชา ใบกันชาอายุ 1 เดือน ใบกันชงอายุ 1 เดือน
กันชง และกันชา ใบกันชาอายุ 1 เดือน ใบกันชงอายุ 1 เดือน เปรียบเทียบใบกันชา (ล่าง) ใบกันชง (บน)3เดือน เปรียบเทียบกันชง(ขวา)-กันชา(ซ้าย) 120 วัน

5 การทอเส้นใยกันชงของชาวเขาในภาคเหนือ
เส้นใยกันชงในจีน การทอเส้นใยกันชงของชาวเขาในภาคเหนือ การแสดงผ้าที่ใช้เส้นใยกันชงในเชียงใหม่

6 ต้นปอแก้ว ไผ่ ต้นฝ้าย-ปุยฝ้าย ต้นฝ้าย

7 ไม้ประดับเป็นพืชตระกูล Agave
(ในกลุ่มพืชป่านศรนารายณ์) ยูคาลิบตัส

8 ต้นนุ่น (Kapok)

9 งิ้ว (semal tree) นุ่น (Kapok) ดอก เส้นใย ดอก -ลำต้น มีหนาม -ลำต้น ไม่มีหนาม ฝัก สั้นกว่า ฝัก ยาวกว่า

10 ปอสา ต้นตัวผู้ ต้นตัวเมีย เส้นใย ผลิตภัณฑ์

11 ป่านรามี ต้นป่านรามีที่ตัดใบ ต้นป่านรามี

12 พืชเส้นใยอื่นๆ เส้นใยมะพร้าว ต้นสน 3ใบ หญ้าขจรจบ ผล/เมล็ดของดอกรัก
ผักตบชวา


ดาวน์โหลด ppt พืชเส้นใย Fiber Crops ท่านรู้จักกี่ชนิด ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google