งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 Signal Space and Gram-Schmidt Orthogonalization Procedure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 Signal Space and Gram-Schmidt Orthogonalization Procedure."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 Signal Space and Gram-Schmidt Orthogonalization Procedure

2 s i (t) = s 1 (t)0<= t <= T for ‘1’ = s 2 (t) 0<= t <= T for ‘0’

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Example 1

12

13 Example 2

14 0t x x xx x xx x Signal space diagram for 8-level PAM

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Homework : ให้นักศึกษาค้นคว้าหา signal space ของ modem ที่ใช้งานในปัจจุบัน

32

33

34

35

36

37 จงหา Orthonormal basis function จาก สัญญาณทั้งสี่

38 1) Step 1 เลือก S 1 (t)

39 2) Step 2 เลือก S 2 (t) a 21 = ส่วนประกอบ ของ s 2 (t) ที่ project ลงบน  1 (t)

40 1 t 0 1 0 t 1 0t

41 0t

42 3) Step 3 เลือก S 3 (t)

43 t t 0 0 1 1 0 1 t

44 4) Step 4 เลือก S 4 (t)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 Signal Space and Gram-Schmidt Orthogonalization Procedure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google