งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A wonderful of Bioluminescence

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A wonderful of Bioluminescence"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A wonderful of Bioluminescence
มหัศจรรย์แห่ง การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

2 Light emission by living organisms.

3 กลไกการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
ATP+ Luciferase Luciferin Luciferyl Adenylate Luciferase + Pyrophosphate Luciferyl Adenylate Luciferase oxyluciferin + O2 + AMP Light

4 of used bioluminescence
Result of used bioluminescence

5 Applications of bioluminescence
1. งานวิจัยทางด้านอวกาศ (Space research) 2. งานวิจัยทางด้านการแพทย์ (Medical research) 3. งานทางด้านการจัดการศัตรูพืช (Pest management) 4. ใช้เป็น marker gene (Fluorescent marker gene)

6 Effect of bioluminescence
1. ก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์ 2. ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ภาพที่ 2 : การสร้างปลาม้าลายเรืองแสงโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) A. ปลาม้าลายปกติ B. การฉีด DNA เรืองแสงเข้าไปในเซลล์ไข่ของปลาม้าลาย C. ตัวอ่อนส่วนหนึ่งจะพัฒนาจนเป็นปลาม้าลายเรืองแสง D. ปลาม้าลายเรืองแสง ที่มา : นำชัย, (2546) ภาพที่ 1 : แผลติดเชื้อที่เกิดจากการได้รับเชื้อ Vibrio vulnificus A. ลักษณะของบาดแผลที่ขา ในผู้ป่วยอายุ 75 ปี มีอาการตับแข็งและติดเชื้อในกระแสเลือด B. การติดเชื้อในกระแสเลือดพัฒนาจากการได้รับแผลจาก กระดูกปลาที่นิ้วนางข้างซ้าย ในผู้ป่วยอายุ 45 ปี ที่เป็นโรค uremia C. Gram-negative isolated from a blood sample of the 45 – year - old patient ที่มา : Todar, (2005)

7 Conclusion การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เกิดขึ้นเพื่อปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพที่เหมาะสมและสืบทอดกันมาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น แต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์สร้างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีความสามารถเหมือนหรือใกล้เคียงกับธรรมชาติได้ การเรืองแสงก็เช่นเดียวกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้าง อาจเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรมีการควบคุม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเป็นผลกระทบมาจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ตาม

8 จัดทำโดย... นางสาวกิติมา คำบำรุง ที่ปรึกษาสัมมนา รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt A wonderful of Bioluminescence

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google