งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

automatique เพื่อสันติภาพ จงจินตนาการ Imagine there’s no heaven, It’s easy if you try. จงจินตนาการว่าไม่มีสวรรค์ มันเป็นเรื่องง่าย หากท่านพยายาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "automatique เพื่อสันติภาพ จงจินตนาการ Imagine there’s no heaven, It’s easy if you try. จงจินตนาการว่าไม่มีสวรรค์ มันเป็นเรื่องง่าย หากท่านพยายาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 automatique

3

4 เพื่อสันติภาพ

5 จงจินตนาการ

6 Imagine there’s no heaven, It’s easy if you try. จงจินตนาการว่าไม่มีสวรรค์ มันเป็นเรื่องง่าย หากท่านพยายาม

7 No hell below us. ไม่มีนรกอยู่เบื้องล่าง

8 สันติภาพ

9 Above us only sky. เหนือเรามีแต่ท้องฟ้า เหนือเรามีแต่ท้องฟ้า

10 Imagine all the people. Living for today… จงจินตนาการว่าทุกคนทำงานเพื่อวันนี้

11 Imagine there’s no countries. จงจินตนาการว่าไม่มีประเทศ

12 It isn’t hard to do. ทำไม่ยาก

13 Nothing to kill or die for. จะไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องฆ่า หรือเหตุที่ต้องตาย

14 And no religion too. และไม่มีศาสนา

15 Imagine all the people จงจินตนาการว่าทุกคน

16 Living life in peace... ดำรงชีวิตในสันติภาพ

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Imagine no possessions จงจินตนาการว่าไม่มีทรัพย์สมบัติ

26 I wonder if you can, ฉันไม่รู้ว่าท่านทำจะได้หรือเปล่า

27 No need for greed or hunger ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโลภหรือหิวโหย

28

29

30

31 Imagine all the people, sharing all the world... จงจินตนาการว่าผู้คน ทุกคนแบ่งปันทุกสิ่ง ในโลก

32 You may say I'm a dreamer ท่านอาจจะบอกว่าฉันเป็นนักฝัน

33 But I'm not the only one, แต่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว

34 I hope someday you'll join us ฉันหวังว่าอีกไม่นานท่านจะรวมกับเรา

35 And the world will live as one… และโลกจะดำรง เป็นหนึ่งเดียว

36 You may say I'm a dreamer ท่านอาจจะบอกว่า ฉันเป็นนักฝัน

37 But I'm not the only one, แต่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว

38 I hope someday you'll join us ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งท่านจะรวมกับเรา

39 And the world will live as one… และโลกจะดำรงเป็นหนึ่งเดียว ให้เรา ทำงาน เพื่อ สันติภาพ ของโลก

40

41 Images : du net แปลเป็นไทย : Victor gil Munoz Mai 2005 Tous pour la Paix NON à toutes les guerres quel que soit l'idéal politique, quelle que soit la raison religieuse que l'on brandit pour les justifier. POUR la paix et l 'amour universels, pour la liberté bafouée, piétinée, martyrisée... Ami, je suis ta liberté. Conception : http://www.ppshuguette.com Huguette32@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt automatique เพื่อสันติภาพ จงจินตนาการ Imagine there’s no heaven, It’s easy if you try. จงจินตนาการว่าไม่มีสวรรค์ มันเป็นเรื่องง่าย หากท่านพยายาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google