งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสุภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสุภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสุภาพ

2 ความหมาย หมายถึงคำธรรมดาที่เปลี่ยนใช้ให้สุภาพเหมาะสม ตามกาลเทศะ และบุคคล

3 ถ้าหากคำใดมิควรกราบบังคมทูลต้อง
คำสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของราชาศัพท์ ถ้าหากคำใดมิควรกราบบังคมทูลต้อง ต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม

4 ใช้ในคำกราบบังคมทูลได้เฉพาะของที่ไม่มีตัวตน
คำว่า   “ ใส่ ”   ใช้ในคำกราบบังคมทูลได้เฉพาะของที่ไม่มีตัวตน เช่น ใส่ใจ  ใส่จริต ใส่ความ   ใส่โทษ   เอาใจใส่

5 ใส่เสื้อ สวมเสื้อ ใส่หมวก สวมหมวก ใส่ปิ่น ปักปิ่น ใส่กุญแจ ลั่นกุญแจ
คำว่า   “ ใส่ ”  บางคำต้องเปลี่ยนใช้คำอื่นแทน   ใส่เสื้อ ใส่หมวก ใส่ปิ่น ใส่กุญแจ ใส่กรง ใส่เรือ สวมเสื้อ สวมหมวก ปักปิ่น ลั่นกุญแจ ขังกรง บรรทุกเรือ

6 ลักษณะของคำสุภาพ ๑. ไม่เป็นคำหยาบหรือคำด่า ไอ้ อี ขี้ เยี่ยว เออ โว้ย
๒. ไม่เป็นถ้อยคำกระด้างที่กล่าวอย่างขาดความเคารพ เออ โว้ย เว้ย ฉิบหาย ตายห่า หือ

7 ๓.ไม่เป็นคำผวนที่มีความหมายหยาบคาย
ที่หก ตากแดด เจ็ดอย่าง คลองเจ็ดแยก เห็นควรด้วย แปดตัว

8 ๔. ไม่เป็นคำพูดที่ให้คิดสองแง่สองมุม
ซึ่งหนึ่งในสองแง่สองมุมนั้นคือมุมที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจทำให้คิดถึงอวัยวะเพศชายหรืออวัยวะเพศหญิงได้ เช่น ปลาช่อน ปลาสลิด หอกหัก

9 ๕. คำที่ไพเราะอยู่แล้วทำให้มีความไพเราะยิ่งขึ้น
๕. คำที่ไพเราะอยู่แล้วทำให้มีความไพเราะยิ่งขึ้น กล้วยบวชชี นารีจำศีล ดอกมะลิ    ดอกมัลลิกา ขนมตาล     ขนมทองฟู

10 ตัวอย่างคำสุภาพ กล้วยไข่ กล้วยเปลือกบาง กะปิ เยื่อเคย มูลโค ขี้วัว
ขนมขี้หนู ขนมทราย ขนมเทียน ขนมบัวสาว

11 ตัวอย่างคำสุภาพ ขี้ตืด ตระหนี่ ขี้บุหรี่ เถ้าบุหรี่ สีผึ้ง ขี้ผึ้ง
คนป่วย คนเจ็บ คนไข้ จับไข้ เป็นไข้

12 ตัวอย่างคำสุภาพ ช้างตัวผู้ พลาย ช้างตัวเมีย พัง พลายนรการ ช้างสีดอ
ช้างขี้ กุญชรถ่ายมูล ช้างแม่แปรก ช้างแม่หนัก

13 ตัวอย่างคำสุภาพ ดอกสลิด ดอกขจร ดอกซ่อนชู้ ดอกซ่อนกลิ่น ดอกถันวิฬาร
ดอกนมแมว ดอกยี่หุบ ดอกมณฑาขาว ดอกผักตบ ดอกสามหาว

14 ตัวอย่างคำสุภาพ ต้นทองหลาง ต้นปาริฉัตร ต้นพุงดอ ต้นหนามรอบข้อ
ต้นอเนกคุณ ต้นตำแย ต้นอีเกร็ง ต้นเหงือกปลาหมอ ตกเบ็ด วางเบ็ด

15 ตัวอย่างคำสุภาพ เถาตูดหมูตูกหมา เถากระพังโหม เถาหมามุ้ย เถามุ้ย
เถาวัลย์เขียว เถาย่านาง ปลาร้า ปลามัจฉะ ปลาไหล ปลายาว

16 ตัวอย่างคำสุภาพ ใส่กระโถน ลงกระโถน ใส่หลุม ลงหลุม กรอกไห ใส่ไห ใส่เล้า
ขังเล้า ใส่ยา ทายา

17 ตัวอย่างคำสุภาพ ใส่กระสุน บรรจุกระสุน เห็นควรด้วย เห็นสมควร ปลีกล้วย
หัวปลี


ดาวน์โหลด ppt คำสุภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google