งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DESIGN PROJECT 1 ALTERNATIVE SCHOOL FOR IMPAIRMENTS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DESIGN PROJECT 1 ALTERNATIVE SCHOOL FOR IMPAIRMENTS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DESIGN PROJECT 1 ALTERNATIVE SCHOOL FOR IMPAIRMENTS
AR 381 DESIGN PROJECT 1 ALTERNATIVE SCHOOL FOR IMPAIRMENTS “Naturopathy Clubhouse” - Detox - Aromatherapy - Yoga - Spa - Massage - Acupuncture - Meditation

2 USER Mental Retardation / Intellectual Disabilities
ความบกพร่องทางสติปัญญา หรือ ปัญญาอ่อน Types 1.Down's Syndrome (Mongolism) 2. Phenylketonuria (PKU) 3. Cretinism (Thyroid Deficiency) 4. Cranial Anomalies 5. Microcephaly 6. Hydrocephalus

3 LEVEL

4 Yoga ปั่นจักยาน ฝังเข็ม ฝึกสมาธิ ในสวน “Naturopathy ” activities
Medical Rehabilitation แรกเกิด – 6 ปี Educational Rehabilitation 7-15 ปี Vocational Rehabilitation ปี อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป Yoga ปั่นจักยาน ฝังเข็ม ฝึกสมาธิ ในสวน “Naturopathy ” activities ครัวชีวจิต นวดสปา ปลูกต้นไม้ วารีบำบัด

5 ACTIVITIES นวดสปา โดยหมอนวดตาบอด ฝังเข็ม ปั่นจักยาน ฝึกสมาธิ ในสวน
Yoga ACTIVITIES วารีบำบัด ปลูกต้นไม้ ครัวชีวจิต

6 ACTIVITIES + USERS บกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย นวดสปา
บกพร่องทางสติปัญญาปานกลาง ฝังเข็ม บกพร่องทางสติปัญญารุนแรง บกพร่องทางสติปัญญารุนแรงมาก ปั่นจักยาน ฝึกสมาธิ ในสวน Yoga ACTIVITIES + USERS วารีบำบัด ปลูกต้นไม้ ครัวชีวจิต

7 ACTIVITIES+ USERS+CONTEXTS
บกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย บกพร่องทางสติปัญญาปานกลาง บกพร่องทางสติปัญญารุนแรง บกพร่องทางสติปัญญารุนแรงมาก Yoga ปั่นจักยาน ฝึกสมาธิ ในสวน นวดสปา ACTIVITIES+ USERS+CONTEXTS เชื่อมโยงกับด้านบริบทต่างๆในพื้นที่ ด้านสังคม/วัฒนธรรม ด้านภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ฝังเข็ม ปลูกต้นไม้ วารีบำบัด ครัวชีวจิต

8 โยคะ เพื่อผู้การทางสมอง ช่วยฝึกสมาธิ
Yoga โยคะ เพื่อผู้การทางสมอง ช่วยฝึกสมาธิ และฟื้นฟูกล้ามเนื้อบางจุดที่ไม่สามารถทำงานได้ สมารถทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยในวัยเด็กสามารถฝึกฝนร่วมกับรอบครัวได้

9 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลายใกล้ชิดธรรมชาติ
ปั่นจักยาน กิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลายใกล้ชิดธรรมชาติ และฝึกฝนทักษะทางร่างกาย โดยจะมีทั้งจักรยานสำหรับผู้พิการทางร่างกาย และจักรยานปกติสำหรับผู้พิการทางสมองที่ไม่มีร่างกายสมบูรณ์ด้วย

10 การฝังเข็มเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ลีบสำหรับผู้พิการทางสมอง
ที่ร่างกายได้รับความพิการด้วย เหมาะสำหรับวัยเด็ก ส่วนผู้พิการในระดับโตจะฝังเข็มเพื่อการผ่อนคลาย

11 การนวดแผนไทยและสปาเพื่อคลายเครียด และคลายกล้ามเนื้อโดยหมอนวดคือ
นวดสปา โดยหมอนวดตาบอด การนวดแผนไทยและสปาเพื่อคลายเครียด และคลายกล้ามเนื้อโดยหมอนวดคือ ผู้พิการทางสายตา ที่มาจกภายนอก เป็นการเกื้อกูลกันของผู้พิการ

12 สมาธิบำบัดสำหรับผู้พิการทางสมอง
ฝึกสมาธิ ในสวน สมาธิบำบัดสำหรับผู้พิการทางสมอง ช่วยฝึกสมาธิสำหรับผู้พิการเด็กที่สมาธิสั้น โดยจัดกลางสวนให้ใกล้ชิดธรรมชาติ

13 และช่วยให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ ได้อย่างอิสระ
วารีบำบัด  วารีบำบัดเพื่อลดอาการเกร็งและผ่อนคลาย และช่วยให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ ได้อย่างอิสระ และยังส่งผลต่อสภาพจิตใจเพราะน้ำสามารถเขาเคลื่อนที่ได้มากกว่าบนบก

14 ชีวจิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบำบัด
ครัวชีวจิต ชีวจิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบำบัด การกินอาหารที่ดีจะส่งผลต่อร่ายกายและ สภาวะทางอารมณ์ที่ดีโดยในโครงการ จะมีร้านที่เป็นอาหารชีวจิตโดยเฉพาะ

15 ปลูกต้นไม้ ทำให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างหนึ่ง
อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ขั้นตอนลำดับและวิวัฒนาการของต้นไม้ได้ด้วย โดยผู้พิการก็จะมีความรู้สึกถึงการเป็นผู้ให้บ้างจากากรได้สร้างพื้นที่สีเขียว

16 20 ผู้ป่วย MR numbers of users meditation zone 1 Hydrotherapy zone 4
Yoga 2 massage by blind people 4 acupunctural treatment area 2 Organic foods 2 Bike zone 2

17 & 20 40 10 40 INDOOR SEMI OUTDOOR Function Area requirement 100 50 10
meditation zone Hydrotherapy zone massage zone acupunctural treatment area Yoga area Bike zone Organic foods Park Restroom garden herbal Control room Storage room Hall Staff room Car park Staff room Storage room 20 60 Control room Restroom acupunctural treatment area 50 massage zone 40 Yoga area INDOOR SEMI 10 OUTDOOR 35 Hydrotherapy zone meditation zone 40 10 Organic foods Bike zone 10 Hall Park garden herbal Car park ประมาณ 375 ตารางเมตร

18 SITE

19 Site ที่สามารถมองเห็นวิวของเขาได้
และเป็นที่ราบตามด้วยที่ลาดไม่ชันนัก ไว้สำหรับกิจกรรมในโครงการเช่น สวนชีวจิต เส้นทางจักรยาน สระน้ำ

20 พื้นที่ ขนาด 2000 ตารางเมตร มีต้นไม้ขึ้นอยู่ ไม่หนาแน่นมากนัก
40 m. พื้นที่ ขนาด ตารางเมตร มีต้นไม้ขึ้นอยู่ ไม่หนาแน่นมากนัก หากทำการก่อสร้างจึงไม่จำเป็นต้อง ตัดทิ้งในจำนวนที่มาก Site ตั้งที่อยู่บนที่ราบที่สูงที่สุด อากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภัยจากน้ำหลาก และมีถนนตัดผ่าน ถึง2ด้านของพื้นที่ 50 m.

21 “Back to nature” Conceptual Design Naturopathy Activities
- Detox - Aromatherapy - Yoga - Spa - Massage - Acupuncture - meditation ทุกกิจกกรมบำบัด ที่คิดขึ้นมาในโครงการ ล้วนแต่พึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ เป็นหลัก อีกทั้งประเภทของผู้พิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็พิการมาแต่กำเนิดโดยธรรมชาติ เพื่อเป็นการยอมรับธรรมชาติ และปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติจึงนำธรรมชาติเป็นตัวตั้งต้นของกิจกรรม ทั้งหมดในโครงการ รวมทั้ง แนวคิดการออกแบบด้วย “Back to nature” Naturopathy Activities Meditation Hydrotherapy Yoga massage by blind people acupunctural treatment Bike Organic foods

22

23

24

25

26 THANK YOU :D


ดาวน์โหลด ppt DESIGN PROJECT 1 ALTERNATIVE SCHOOL FOR IMPAIRMENTS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google