งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Profile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Profile

2

3 ชื่อ : นางสาว ลลิตา จิรวิทยากุล
อายุ : 20 ปี วันเกิด : 4 พฤศจิกายน 2534 ที่อยู่ : 55/313 ม.สราญรมย์ ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กทม

4 ประวัติการศึกษา ระดับอนุบาล : โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย
ระดับอนุบาล : โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย ระดับประถม : โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระดับมัธยม : โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ ระดับอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ

5 มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Exchange Student Thailand, AYC รุ่นที่ 6
ศึกษา grade 11 ที่ Alhambra High School, Los Angeles, USA

6 ประวัติการทำงาน ทำงานพิเศษที่ร้าน Pancake Cafe
ฝึกงานที่บริษัท Siemens Ltd. ทำงานพิเศษที่ร้าน BBQ Plaza

7 S I E M E N S

8 นาง วลัยพร จิรวิทยากุล Siemens Ltd.
ครอบครัว มารดา นาง วลัยพร จิรวิทยากุล Siemens Ltd.

9 นาย ชัย จิรวิทยากุล Amway Thailand Ltd.
บิดา นาย ชัย จิรวิทยากุล Amway Thailand Ltd.

10 นางสาว ณิชา จิรวิทยากุล Bishop Cotton Women’s Christian College
พี่สาว นางสาว ณิชา จิรวิทยากุล Bishop Cotton Women’s Christian College


ดาวน์โหลด ppt Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google