งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว นายพิทวัส ตันสกุล 5210900819.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว นายพิทวัส ตันสกุล 5210900819."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว นายพิทวัส ตันสกุล

2 ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ : พิทวัส นามสกุล : ตันสกุล ชื่อเล่น : แวน
รหัสนิสิต : คณะ : สัตวแพทยศาสตร์ ว/ด/ป เกิด : 8 พฤกษภาคม 2534 กรุ๊ปเลือด : A How to contact me เบอร์โทรศัพท์ : E mail :

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้น สถานศึกษา เกรดเฉลี่ย อนุบาล ชนานันท์ 4.00
ประถม อมาตยกุล มัธยมต้น บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ 3.75 มัธยมปลาย 3.78 มหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 3.44

4 อาหารที่ชอบ

5 Picture of me

6 Me and my friends

7 WorK and Travel Work : Sever at Roger Brown’s restaurant

8 WorK and Travel Work Work Work : 2nd Job at McDonald

9 WorK and Travel Norfolk , VA

10 WorK and Travel Busch Garden Willaimsburg ,VA

11 WorK and Travel Washington DC

12 WorK and Travel Washington DC

13 WorK and Travel Newyork City , NC

14 WorK and Travel Liberty island , NewYork City

15 WorK and Travel Niagara Falls , NC

16 The End Hope U enjoyed 


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว นายพิทวัส ตันสกุล 5210900819.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google