งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวห้ำ 1 ด้วง COLEOPTEROUS PREDATORS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวห้ำ 1 ด้วง COLEOPTEROUS PREDATORS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวห้ำ 1 ด้วง COLEOPTEROUS PREDATORS

2 ตัวห้ำ มวน HEMIPTEROUS PREDATORS

3 ตัวห้ำ แมลงปอ ODONATA:PREDATORS

4 ตัวห้ำ แมลงวัน DIPTEROUS PREDATORS

5 ตัวห้ำ ต่อ แตน มด HYMENOPTEROUS PREDATORS

6 ตัวห้ำ ตั๊กแตนตำข้าว MANTODEA PREDATORS

7 ตัวห้ำ แมลงช้าง NEUROPTEROUS Chrysoperla sp. PREDATORS

8 ตัวห้ำ ผีเสื้อ LEPIDOPTEROUS PREDATORS

9 ตัวห้ำ 9 ตั๊กแตน จิ้งหรีด
ตัวห้ำ ตั๊กแตน จิ้งหรีด ORTHOPTERAN PREDATORS

10 ตัวห้ำ แมลงหางหนีบ DERMAPTEROUS PREDATORS

11 ตัวห้ำ 11 แมลงสาบ BLATTODEA: PREDATORS

12 เพลี้ยไฟ ตัวห้ำ 12 THYSANSANOPTEROUS PREDATORS
Franklinothrips vespiformis

13 ตัวห้ำ 13 แมลงช้างน้ำ MEGALOPTEROUS PREDATORS

14 ตัวห้ำ แมงมุม ARANEAE: PREDATORS

15 ตัวห้ำ ไร ACARI: PREDATORS

16 Gonaxis quadrilateralis
ตัวห้ำ หอย GASTROPODOUS PREDATORS Achatina fullica VS Gonaxis quadrilateralis

17 ตัวห้ำ 17 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
VERTEBRATE:PREDATORS

18 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

19 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY
COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY

20 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s 1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand


ดาวน์โหลด ppt ตัวห้ำ 1 ด้วง COLEOPTEROUS PREDATORS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google