งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CLICK TO ADVANCE SLIDES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CLICK TO ADVANCE SLIDES"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CLICK TO ADVANCE SLIDES
“ลิ้นของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึงความชอบธรรมของพระองค์ และจะสรรเสริญพระองค์วันยังค่ำ” -- King David สดุดี 35:28 จงขอบคุณเถิด! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES

2 ถ้าคุณตื่นขึ้นเมื่อเช้านี้ โดยมีสุขภาพที่ดี…
…คุณเป็นสุขมากกว่าคนอีกหลายล้านคน ซึ่งจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ในสัปดาห์นี้

3  ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์ถึงอันตราย ของการต่อสู้ หรือความโดดเดี่ยวเมื่อถูกจองจำ หรือความอดอยาก คุณก็ดีกว่าผู้คน 900 ล้านคนในโลกนี้

4   ถ้าคุณมีอาหารในตู้เย็น มีเสื้อผ้าคลุมหลังอยู่ มีหลังคาเหนือหัวและมีที่นอน คุณเป็นคนรวยมากกว่าคนอีก 75 เปอร์เซ็นต์ ของโลกนี้

5 ถ้าคุณมีเงินฝากในธนาคาร มีเงินในประเป๋า มีเศษเหรียญอยู่ที่ไหนสักแห่ง คุณก็เป็นหนึ่งใน 8 เปอร์เซ็นต์ของผู้มั่งคั่งในโลก

6  ถ้าคุณสามารถอ่านข้อความนี้ได้ คุณก็ดีกว่าคนอีก 2 พันล้านคน ที่อ่านหนังสือไม่ได้เลย

7  ถ้าตอนนี้คุณผงกศีรษะ และยิ้มออกได้ และรู้สึกขอบคุณชีวิตนี้จริงๆคุณก็เป็นสุขโดยแท้ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ แม้จะสามารถยิ้มได้เหมือนคุณ แต่กลับไม่ยิ้ม

8 ความสำนึกคุณคือความรู้สึกภายในที่รับรู้ถึงความใจดีที่ได้รับ
การขอบคุณคือการแสดงออกถึงความรู้สึกนั้น —Henry Van Dyke ( )

9 บทสดุดีที่ 103 พระเจ้าทรง เมตตา ข้าตระหนัก และทรงรัก ปรานี ดีต่อข้า
พระเจ้าทรง เมตตา ข้าตระหนัก และทรงรัก ปรานี ดีต่อข้า แม้พระองค์ จะทรง กริ้วโกรธา แต่สัญญา รักมั่น นิรันดร มิได้ทรง ว่ากล่าว เฝ้าลงโทษ มิได้โกรธ ตลอดกาล ทรงผันผ่อน ไม่ลงโทษ ที่ควรรับ กลับอาทร ไม่ตอบย้อน ความผิดที่ เรานี้ทำ ฟ้าอยู่สูง เหนือโลกนั้น เป็นฉันใด ดูห่างไกล เหลือกำหนด เกินพจน์พร่ำ ความรักมี ต่อผู้หวั่น พรั่นทรงธรรม ก็มากล้ำ เปรียบเป็น เช่นเดียวกัน

10 “จงร่าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ ในพระคริสตเยซู” 1 เธสะโลนิกา 5:16-18. IF YOU LIKED THIS SLIDE SHOW, FEEL FREE TO SHARE IT WITH THOSE YOU THINK WILL APPRECIATE IT! SONG ON THIS SLIDESHOW: “I Sing to Him” To download this song with the lyrics & more PowerPoint shows visit:


ดาวน์โหลด ppt CLICK TO ADVANCE SLIDES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google