งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม
เด็กหนุ่มจากจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอาเซียน นำประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานช่วยเหลือสังคม ทั้งจัดกิจกรรม และถ่ายทอดผ่านสื่อ … มีละครเร่ เป็นอีกหนึ่งสื่อ ที่หวังเพียงจะให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าของตัวของผู้ชมเอง และมองเห็นคุณค่าของผู้อื่น

2 เพียงความแตกต่าง มาตูรีดี มะสาแม

3 ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่าน
นมัสการ Good Afternoon Selamat Petang สวัสดีครับ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 To Be One Gita Gutawa

15 ฉันเห็นรุ้งบนท้องฟ้า

16 สีสันทำให้โลกฉันสว่างสดใส

17 ฉันได้นกฮัมมิ่งเบิร์ด

18 ขับกล่อมเพลงอันไพเราะ

19 เพลงแห่งความรัก และดังขึ้น

20 เพลงแห่งสันติภาพและความหวัง

21 ฉันไม่ต้องการให้มันสิ้นสุด

22 ฉันต้องการให้คงอยู่ตลอดไป

23 ถึงแม้ว่าเราจะต่างเชื้อชาติ

24 และต่างเส้นทางเดิน

25 ได้หรือไม่ ที่เราจะจับมือกัน และรวมเป็นหนึ่ง

26 อาจจะเป็นที่ ๆ ดีกว่า

27 เพลงแห่งความรัก

28 ไม่มีน้ำตา

29 สามารถหัวเราะ

30 ไม่ร้องไห้

31 มีแต่รอยยิ้ม สู่ความเป็นหนึ่ง

32

33

34

35

36 เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม
เด็กหนุ่มจากจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอาเซียน นำประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานช่วยเหลือสังคม ทั้งจัดกิจกรรม และถ่ายทอดผ่านสื่อ … มีละครเร่ เป็นอีกหนึ่งสื่อ ที่หวังเพียงจะให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าของตัวของผู้ชมเอง และมองเห็นคุณค่าของผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google