งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวธิราพร เปรมจิตต์สุคนธ์ การจัดการพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวธิราพร เปรมจิตต์สุคนธ์ การจัดการพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวธิราพร เปรมจิตต์สุคนธ์ 46400947 การจัดการพลังงาน
Ozone นางสาวธิราพร เปรมจิตต์สุคนธ์ การจัดการพลังงาน

2 โอโซนในบรรยากาศ

3

4

5

6

7 สารทีทำลายโอโซน คลอรีน ฟลูออรีน โบรมีน คาร์บอน ไฮโดรเจน CFC

8

9 north pole view

10 north pole view

11 south pole view

12 south pole view

13 แผนที่การลดลงของโอโซนที่ขั้วโลกเหนือใน ปี 1979-1998

14 แผนที่การลดลงของโอโซนที่ขั้วโลกใต้ใน ปี 1979-1998

15 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโอโซน มี 2 ประเด็น คือ
เราสามารถฟื้นฟูโอโซนที่เสียไปได้หรือไม่ เราจะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไร

16 การแก้ไข มี 3 ทาง หาทางเอา CFCs ออกจากบรรยากาศ
หยุดการปล่อยคลอรีนที่ทำลายโอโซนก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากกว่านี้ ทดแทนโอโซนที่สูญเสียไปในบรรยากาศ หรือ บางทีควรนำโอโซนมลพิษในเมืองที่มากเกินไปไปฉีดขึ้นไปชดเชยส่วนที่ขาดหาย หรือสร้างขึ้นใหม่

17 สนธิสัญญาเกียวโต การดำเนินงานร่วมกัน (Joint Implememtation,JI)
การค้าก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ(Emissions Trading, ET) การพัฒนาพลังงานสะอาด(Clean Development Mechanism,CDM)


ดาวน์โหลด ppt นางสาวธิราพร เปรมจิตต์สุคนธ์ การจัดการพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google