งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการธนาพัฒน์เฮ้าส์ 1. เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมจัดเตรียมกระสอบทราย และอุปกรณ์ จำเป็นป้องกันเบื้องต้นในทุกโครงการ ควบคุมระบบสาธารณูปโภค ที่สำคัญ คือระบบไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการธนาพัฒน์เฮ้าส์ 1. เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมจัดเตรียมกระสอบทราย และอุปกรณ์ จำเป็นป้องกันเบื้องต้นในทุกโครงการ ควบคุมระบบสาธารณูปโภค ที่สำคัญ คือระบบไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการธนาพัฒน์เฮ้าส์ 1. เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมจัดเตรียมกระสอบทราย และอุปกรณ์ จำเป็นป้องกันเบื้องต้นในทุกโครงการ ควบคุมระบบสาธารณูปโภค ที่สำคัญ คือระบบไฟฟ้า ประปา ให้มีความปลอดภัย สามารถใช้ งานได้ 2. ตรวจสอบระดับน้ำในบริเวณรอบๆ โครงการตรวจสอบช่องทาง ที่น้ำจากภายนอกจะเข้ามายังพื้นที่โครงการ และจุดล่อแหลมใน โครงการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งจากกรมอุทก ศาสตร์ กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวได้อย่างทันเหตุการณ์รายงาน สถานการณ์โครงการมาตรการป้องกันน้ำ 3. ทางบริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลและสอบถาม สถานการณ์น้ำท่วมในโครงการท่าน สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 02- 2951014, 082-7906455, 081-6994497, 084-6627998 และ นิติบุคคล กรีนโซน เบอร์ 088-6986011 เวลา 8.30-17.30 น.

2 4. บริษัทฯ ได้จัดทำเฟซบุ๊คเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สถานการณ์ของแต่ละโครงการ และใช้เป็นช่องทางสื่อสาร กับลูกบ้านอีกทางหนึ่ง สามารถแจ้ง สถานการณ์ ข่าวสารอัพเดททางเฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/thanapatproperty 5. ทางบริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และหากมีการดำเนินการใดๆเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน ทราบอีกครั้ง โดยกรุณาติดตามได้จากช่องทางการสื่อสารที่แจ้ง มานี้

3

4

5  เฝ้าสังเกตระดับน้ำในคลองรอบโครงการ พร้อมแจ้งเตือนเป็นระยะ  จัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อป้องกันแนวถนน ทางเข้าด้านหน้าโครงการและในส่วนท่อระบาย น้ำออกนอกโครงการ  จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในการระบายน้ำ ออกนอกโครงการ  จัดเตรียมรถไว้ใช้ในการเคลื่อนย้ายลูกบ้าน ( ใน กรณีฉุกเฉิน ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

6  หมั่นติดตามข่าวสาร ประกาศเตือนจากทุก ช่องทาง  เฝ้าระวังและสังเกตระดับน้ำในคลองรอบ หมู่บ้านเมื่อระดับน้ำในคลองเริ่มเอ่อจวนล้น ขอบคั้นกั้นน้ำให้ทำการกั้นกระสอบทรายใน บริเวณบ่อพักน้ำออกนอกโครงการ ตามจุดที่ ทางโครงการแจ้งไว้  จัดแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันแนวถนน ทางเข้าด้านหน้าโครงการท่อพัก  เมื่อมีระดับน้ำสูงขึ้นเริ่มเอ่อล้นเข้าภายในตัว บ้าน ให้ท่านทำการปิดเบรคเกอร์ย่อยของชั้นที่ 1 ทั้งหมด ( ตามภาพประกอบ )  เมื่อมีการแจ้งเตือนถึงระดับน้ำที่สูงขึ้น ท่าน ควรปฏิบัติตามคำเตือนและทำการอพยพ

7

8

9

10 แสงสว่าง ชั้น 1 ปลั๊ก ชั้น 1 ปั๊ม น้ำ


ดาวน์โหลด ppt โครงการธนาพัฒน์เฮ้าส์ 1. เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมจัดเตรียมกระสอบทราย และอุปกรณ์ จำเป็นป้องกันเบื้องต้นในทุกโครงการ ควบคุมระบบสาธารณูปโภค ที่สำคัญ คือระบบไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google