งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนย่อหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนย่อหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนย่อหน้า

2 เรื่อง ย่อหน้า ประโยค วลี คำ

3 ข้อความหรือกลุ่มประโยคที่แสดงความคิดสำคัญเพียงอย่างเดียว และเป็นส่วนของงานเขียนเรื่องหนึ่ง
ย่อหน้า ประโยคใจความ ประโยคประกอบ

4 เป็นเครื่องหมายวรรคตอนชนิดหนึ่ง คือ ข้อความบรรทัดแรกของย่อหน้าต้องย่อเข้าไปจาก
แนวหน้ากระดาษเล็กน้อย ในบรรทัดต่อๆไปจะเขียนชิดหน้ากระดาษเป็นแนวเดียวกันตลอดจนกว่าจะจบย่อหน้า

5 1. สร้างประโยคใจความ เรื่อง สวดมนต์ทำไม
วิธีการเขียนย่อหน้า 1. สร้างประโยคใจความ เรื่อง สวดมนต์ทำไม ย่อหน้าคำนำ ผู้สวดมนต์ไม่สนใจว่าจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ย่อหน้าที่ 2 การสวดมนต์เป็นการทำให้ใจสงบ ย่อหน้าที่ 3 การสวดมนต์เป็นการหาทางออกของจิตใจที่พลุ่งพล่าน ย่อหน้าที่ 4 คนเราเมื่อมีอารมณ์ไม่สงบย่อมต้องมีหลักยึด ย่อหน้าที่ 5 วิธีที่ทำให้เกิดความสบายใจในขณะสวดมนต์ ย่อหน้าสรุป การสวดมนต์ทำให้ใจสบาย

6 2. ขยายประโยคใจความ 2.1 การนิยามความหมาย วิธีการเขียนย่อหน้า
2.1 การนิยามความหมาย “ตกปาก” เป็นสำนวนหมายความว่ากล่าววาจา หรือพูด ซึ่งหมายถึงว่ามีความยินยอมอยู่ด้วย ไม่ใช่พูดเปล่าๆ เป็นสำนวนคล้าย “รับปาก” แต่ “รับปาก” หมายไปทางว่ารับรองจะปฏิบัติตาม สำนวน “ตกปาก” เป็นสำนวนโบราณที่มีใช้ในกฎหมายลักษณะผัวเมียตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าอู่ทอง มาตราหนึ่งว่า “ผู้ใดไปสู่ขอลูกสาวหลานสาวท่าน บิดามารดาญาติแห่งหญิงตกปากให้ ได้กินขันหมากท่านแล้ว…” “ตกปาก” บ่งถึงความตกลงยินยอม

7 2. ขยายประโยคใจความ 2.2 การให้รายละเอียด วิธีการเขียนย่อหน้า
2.2 การให้รายละเอียด ดอกไม้บางชนิดมีสีสดงดงามระยับตาแต่ปราศจากกลิ่น รอดตัวอยู่ได้ด้วยความงามของสีที่ฉูดฉาดให้เห็นเด่นสะดุดตา เป็นเครื่องชวนให้หมู่แมลงพากันมาไต่ตอมเกลือกกลั้วเรณูเกสร บางชนิดก็มีสีสันงามเรียบไม่บาดตา มีแต่กลิ่นหอมเย็นรื่นระรินก็มี หอมร้อน หอมฉุนก็มี ความหอมของกลิ่นเป็นเครื่องเร้าให้หมู่แมลงผึ้งมาเคล้าเคลีย บางชนิดก็มีสีสันงามอรชรละมุนละไม ทั้งกลิ่นก็หอมระรื่นด้วย อยากถามว่า ถ้าท่านเป็นแมลงภู่ ท่านจะเลือกดอกไม้ชนิดไหน

8 2. ขยายประโยคใจความ 2.3 การยกตัวอย่าง วิธีการเขียนย่อหน้า
2.3 การยกตัวอย่าง เมื่อสองสามวันมานี้ข้าพเจ้าเห็นผู้หญิงสองคนข้ามถนนตรงสี่แยกขณะที่ไฟสัญญาณเพิ่งเปลี่ยนเป็นสีเขียว เขาทั้งสองเดินคุยกันอย่างสนุกสนานโดยไม่นึกถึงว่าเขากำลังอยู่ที่ไหน เมื่อข้ามถึงกลางถนนคนหนึ่งหันไปเห็นรถแล่นตรงเข้ามาก็ตกใจร้องสุดเสียง และกระโดดถอยหลัง อีกคนหนึ่งหกล้มเลยถูกรถซึ่งมาอีกทางหนึ่งทับขาหักเพราะคนขับไม่สามารถจะหยุดได้ทันท่วงที คนเดินจึงควรได้รับคำติเตียนมากกว่า

9 2. ขยายประโยคใจความ 2.4 การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกัน
วิธีการเขียนย่อหน้า 2. ขยายประโยคใจความ 2.4 การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกัน ธรรมดาผู้มีปัญญาอันพิสดาร แม้จะคิดการสิ่งใดก็ลึกซึ้ง ผู้มีปัญญาน้อยหาหยั่งรู้ตลอดไม่ อุปมาเหมือนพระยาครุฑแม้จะไปทิศใดก็ย่อมบินโดยอากาศอันสูงสุดเมฆ มิได้บินต่ำต้อยเหมือนสกุณชาติ ซึ่งมีกำลังอันน้อย อันผู้มีสติปัญญาน้อยนั้นก็เหมือนนกทั้งปวงที่มีกำลังน้อย มิอาจบินสูงเสมอพระยาครุฑได้

10 2. ขยายประโยคใจความ 2.5 การให้เหตุผล วิธีการเขียนย่อหน้า
2.5 การให้เหตุผล ทำไมชาวไทยจึงนิยมเรื่องราวของรามายณะจนถึงกลับมา สร้างสรรค์ขึ้นเป็นวรรณคดีประจำชาติ เรื่องนี้เห็นจะตอบได้ว่าความเป็นไปของเรื่องรามยณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักรบ เกี่ยวกับสงคราม เทอดทูนสัจธรรม ซึ่งตรงกับอุปนิสัยใจคอของชาวไทย ผู้เป็นนักรบนิยมความกล้าหาญ นิยมการประกอบวีรกรรมและรักษาสัตย์ คงจะเป็นด้วยเหตุนี้เองชาวไทยจึงรับเอาเรื่องราวรามยณะมาเป็นวรรณกรรมเอกประจำชาติ

11 การเขียนย่อหน้า ย่อหน้าหนึ่งไม่ควรยาวนัก แต่ยาวพอที่ผู้อ่านจะได้ความคิดในเรื่องนั้น มีจุดหมายเพียงหนึ่ง พยายามให้ข้อคิดในเรื่องนั้นเด่นชัด ให้ทุกประโยคเชื่อมสนิทกันดี ไม่ทำให้ความคิดเกิดสะดุด ประโยคหลังมีความเกี่ยวข้องกับประโยคหน้า และไม่แตกต่างในเรื่องความยาวหรือวิธีเขียน

12 ให้นักศึกษาสร้างประโยคใจความเพื่อใช้เขียนในย่อหน้า จากหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ภาคใต้” ร่วมกัน จากนั้นให้แบ่งกลุ่มตามจำนวนประโยคใจความที่ได้ เพื่อเขียนขยายประโยคใจความนั้น หลังจากเขียนเสร็จแล้วให้ตัวแทนของกลุ่มมาอ่านย่อหน้านั้นๆตามลำดับกันไป แล้วให้นักศึกษาร่วมกันประเมินงานเขียนที่อ่านนั้นด้วย


ดาวน์โหลด ppt การเขียนย่อหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google