งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ภาคเรียนที่ 2/2552 อ.รัตน์ ตัณฑจำรูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ภาคเรียนที่ 2/2552 อ.รัตน์ ตัณฑจำรูญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 801325 ภาคเรียนที่ 2/2552 อ.รัตน์ ตัณฑจำรูญ
ลิฟต์ (Elevator) วิชา ภาคเรียนที่ 2/2552 อ.รัตน์ ตัณฑจำรูญ

2 คำจำกัดความของลิฟต์ ลิฟต์ เป็น เครื่องมือที่ใช้ขนส่งผู้คนหรือสิ่งของทางแนวตั้ง ส่วนประกอบของระบบลิฟต์ ตู้โดยสาร (Car) รางขนส่ง (Shaft or Hoistway) ระบบขับเคลื่อน (Driven system)

3 Elisha Otis's Elevator Patent Drawing, 01/15/1861

4 ชนิดของระบบขับเคลื่อน (Driven Types)
Electro – Mechanical Types Traction Drive or Rope Drive ใช้สายเคเบิล, รอก (Pulley or Sheave), และตุ้มถ่วงน้ำหนัก (Counterweight) Electro – Hydraulic Types Hydraulics Drive ใช้หลักการกำลังแรงดันไฮดรอลิคจากกระบอกสูบตั้งอยู่ที่พื้นดิน

5 ลักษณะการใช้งาน Electro – Mechanical Types
- ใช้กับอาคารทั่วไป ไม่จำกัดความสูง ความเร็ว - น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม (โดยประมาณ) - มีหลายรูปแบบ - ราคาไม่แพง

6 ลักษณะการใช้งาน Electro – Hydraulic Types
- บ้านพักอาศัย ความสูงไม่เกิน 20 เมตร ความเร็วต่ำ - น้ำหนักบรรทุกได้มากได้ถึง 20,000 กิโลกรัม - ไม่ต้องการพื้นที่ห้องเครื่องมากนัก - ทำงานเงียบ วิ่ง-จอดนุ่มนวล - จัดวางห้องเครื่องตำแหน่งใดก็ได้ที่ไม่ห่างเกิน 10 เมตร

7 ความปลอดภัย ความปลอดภัยอย่างสูงสุด (Extremely Safe)
ในระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) ต้องระวังการรั่วไหลของน้ำมัน ที่อาจทำให้ลิฟต์ตกลงมาได้ และน้ำมันไฮดรอลิคยังเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วย ในระบบแทรกชั่น (Traction) ใช้ อุปกรณ์ Safety Gear และ Overspeed Governor ตัวอย่าง

8 ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ
ชนิด ความเร็ว และ ขนาดของลิฟต์ ตรงประเภทการใช้งาน, พิจารณาช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ตำแหน่งของลิฟต์ สะดวกกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ โถงกว้าง ควรอยู่ใกล้บันได ไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ กระถางต้นไม้ ขนาดต่างๆ ของโครงสร้างอาคารสำหรับระบบลิฟต์

9 Waiting Time Office 20-25 sec Excellent 25-30sec Good 30–35 sec Fair
Bad Apartment < 60 sec 60-80 sec > 80 Hotel < 40 sec 40-50 sec > 50 sec

10 ความจุในการใช้งานที่แนะนำ
ความจุใน 5 นาที ชนิดของปริมาณสูงสุด สำนักงานระดับหรูหรา 15-25 % ขาขึ้น สำนักงานให้เช่า 11-13 % สำนักงานของรัฐ 15 % อพาร์ทเมนต์ 5-7 % ขาขึ้นและขาลง โรงพยาบาล 10 % โรงแรม 10-14 %

11 การจัดกลุ่มลิฟต์ (Grouping)
In-line group Alcove group


ดาวน์โหลด ppt วิชา ภาคเรียนที่ 2/2552 อ.รัตน์ ตัณฑจำรูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google